Protest w Dopiewie przeciwko asfaltowni w Dąbrowie

17 lipca przed Urzędem Gminy Dopiewo odbył się protest przeciwko budowie wytwórni mas bitumicznych w Dąbrowie.

Protest zorganizowali mieszkańcy sąsiedniej gminy Tarnowo Podgórne, ale uczestniczyli w nim także mieszkańcy Dąbrowy i Zakrzewa.

Protestujący głośno i stanowczo wyrażali sprzeciw przeciwko nowej inwestycji wskazując liczne uchybienia i zagrożenia dla przyrody i zdrowia ludzi.

Do protestujących po długim oczekiwaniu wyszedł gminy Adrian Napierała i wygłosił oświadczenie. To jednak nie zadowoliło protestujących, więc władze gminy, delegacja mieszkańców i media przeniosła się do Sali konferencyjnej, gdzie zadawano pytania i rozmawiano o inwestycji.

Wójt podejmie ostateczną decyzję ws. zgody na lokalizację inwestycji po spłynięciu odpowiedzi od osób, które wcześniej złożyły protest. W odpowiedzi mają wskazać istotne czynniki, które mogą mieć wpływ na oddziaływanie inwestycji na środowisko lub zdrowie ludzi.

W proteście licznie brali udział radni gminy Tarnowo Podgórne, sołtysi tarnowskich wsi oraz jedna radna powiatowa. Sołtysi oraz radni dopiewskich wsi nie byli obecni na proteście. Podczas spotkania w sali konferencyjnej było jednak obecnych 4 dopiewskich radnych, żadnego z Dąbrowy.

Protest filmowały kamery wszystkich telewizji. Puls Gminy prowadził na żywo transmisję na facebooku, która jest do obejrzenia w serwisie youtube: https://youtu.be/Sngzmr2zChE

Agnieszka Wilczyńska

Protest w Dopiewie przeciwko asfaltowni w Dąbrowie 17.07.2017
Kategoria: 

Komentarze

Jeśli nie zmarnowałem 8 lat w wiejskiej podstawówce, to inwestycja ma składac się z 2 instalacji z których każda może znacząco oddziaływac na środowisko: wytwórni mas bitumicznych i budowy stacji paliw płynnych. Ja znam mechanizm tego wałka.Organ wydający decyzję niby przypadkiem nie zauważa jednej z 2 instalacji. Organy opiniujące też rżną głupa. Następnie zostaje wydana decyzja środowiskowa obejmująca obie instalacje i to jest podstawą do wydania wuzetki na budowę dla obydwu. To już było stosowane: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?c=969 Z tą różnicą, że tam był raport. Oprócz tego KIP nie uwzględnia nowelizacji ustawy ooś (patrz art.62 a). Pewnie wzór karty pochodził z UG Dopiewo...