Podwyżka diet radnych

Na ostatniej sesji Rady Gminy radni podwyższyli swoje diety.

Wysokość diety radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. W 2017 roku za kwotę bazową przyjmuje się 1.789,42 zł, czyli maksymalna wysokość diety radnego w Polsce może wynieść 2.684, 13 zł. Przy czym w gminach z ilością mieszkańców w granicach 15-100 tys. wynieść może tylko 2.013,10 zł (75% maksymalnej stawki).

Radni, w zależności od pełnionej funkcji, będą od teraz otrzymywać diety w wysokości:
- Przewodniczący Rady Gminy – maksymalna dieta – 2.013,10 zł;
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Przewodniczący Komisji – 90% maksymalnej diety – 1.811,79 zł;
- Wiceprzewodniczący Komisji Rady Gminy – 75% maksymalnej diet – 1.509,82 zł;
- radni bez funkcji – 65% maksymalnej wysokości diety – 1.308,51 zł.

Dodatkowo w przypadku nieobecności na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu Komisji (której jest członkiem) potrąca się 15% diety za każdą nieobecność. Biorąc pod uwagę, że w miesiącu jest zwykle jedna sesja i dwa posiedzenia komisji (tematyczna i wspólna), można stracić za niechodzenie 45% diety.
Inicjatorem zmian był radny Dariusz Jóźwik.

Czy to dobrze?

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że „diety radnych stanowią rekompensatę za utracone korzyści z tytułu poświęconego czasu na pracę w organach rady gminy”. Zgadzam się w 100%. Radni, którzy rzetelnie wykonują swoją pracę zasługują na odpowiednie wynagrodzenie. Mam jednak, jak zawsze, kilka uwag.

Bycie radnym wszakże nie polega tylko na byciu. Do podstawowych funkcji radnego należą:

  • utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
  • uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych do których został wybrany lub desygnowany,
  • reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.

Bycie radnym to czytanie ze zrozumieniem bardzo wielu różnorakich dokumentów. Spotykanie się z ludźmi, pomoc w załatwianiu dla nich różnych spraw, monitorowanie ważnych społecznie tematów, pisanie pism, bywanie na niezliczonych spotkaniach mniej i bardziej oficjalnych. Ale przede wszystkim na uczenie się. Wciąż nowych przepisów, tematów, spraw... Trzeba pamiętać twarze, liczby, szczegóły, dokumenty… Bycie radnym to społecznie odpowiedzialna praca.

Obserwuję Radnych  Gminy Tranowo Podgórne od półtora roku. Staram się chodzić na sesje Rady Gminy, czasem odwiedzam posiedzenia Komisji. Widuję radnych w różnych innych okolicznościach, na festynach, protestach, uroczystościach. Niektórzy radni zdążyli już w tym czasie zrobić na mnie wrażenie. Jedni pozytywne, inni mniej. Pozwolę sobie nie przywoływać nazwisk.

Jest grupa radnych, którzy często zabierają głos na posiedzeniu komisji czy sesjach. Jedni z sensem, inni dla samego gadania, ale zabierają. Jedni z nich analizują dokumenty, znają gminne tematy i merytorycznie biorą udział w dyskusji o gminnych sprawach. Inni ożywiają się tylko i wyłącznie, gdy poruszany jest temat z ich fyrtla.

Są tacy radni, którzy często widuję, nazwijmy to w plenerze. Aktywnie uczestniczą w życiu swojej społeczności, zgłaszają liczne wnioski, działają społecznie i mają dobry kontakt z mieszkańcami.

Są także tacy, których w życiu nie słyszałam. Ba nawet jednego radnego nigdy jeszcze nie widziałam! Ani razu nie był na sesji, na które ja obowiązkowo chodzę. I tu muszę podeprzeć się nazwiskiem, ponieważ od kiedy interesuję się samorządem, czyli od 6 lat, takiego przypadku nie widziałam. Radnym, który zdobył zaufanie mieszkańców, został wybrany na radnego i nie wykonuje swojego mandatu jest Pan Michał Przybecki.

Jako wyborca i lokalna działaczka bardzo pilnie obserwuję działania moich radnych. Śledzę ich poczynania i skrzętnie notuję. Wszak za rok i trochę kolejne wybory samorządowe. Warto tym razem oddać głos na właściwą osobę.

Agnieszka Wilczyńska

Podwyżka diet radnych
Kategoria: 

Komentarze

Cytat: "Niektórzy radni zdążyli już w tym czasie zrobić na mnie wrażenie. Jedni pozytywne, inni mniej. Pozwolę sobie nie przywoływać nazwisk." Cytat: "Radnym, który zdobył zaufanie mieszkańców, został wybrany na radnego i nie wykonuje swojego mandatu jest Pan Michał Przybecki." Proszę o odpowiedź, jak się mają, te dwie Pani wypowiedzi w artykule do logiki? Pzdr.

Makabra - cała ekipa na usługach wójta wiec się bawią za nasz kasę. za nieobecność tez kasa, extra