"Jestem rozgoryczony..." - odpowiedź Pana Wójta

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne przygotował sprostowanie artykułu „Jestem rozgoryczony postawą władz gminy” czyli o szkole w Lusowie, który ukazał się we wrześniowej gazecie Puls Gminy oraz na www.tarnowo.pulsgminy.pl/tp/470

Szanowni Państwo!
W artykule „Jestem rozgoryczony…” autorstwa Marka Strzelczyka (Puls Gminy Tarnowo Podgórne, nr 9/2017, str. 1) zawarto kilka niezgodnych z prawdą opisów.
Nieprawdą jest, że Szkoła Podstawowa w Lusowie została wybudowana dla 150 dzieci – ten budynek powstał 20 lat temu jako szkoła 15-oddziałowa dla 375 dzieci. Są tu również pracowanie (informatyczna i językowe), świetlice (w tym socjoterapeutyczna) oraz biblioteka i sala gimnastyczna z zapleczem.
Nieprawdziwe jest także stwierdzenie, że dodatkowy milion zł wydanych nie wzbudził niczyjego zainteresowania. Zwiększenie kosztów wynikało z dodatkowych zadań, w większości postulowanych przez Dyrektor Szkoły Podstawowej, takich jak:
- budowa dodatkowego parkingu,
- zmiana elewacji,
- montaż sufitów akustycznych na korytarzach,
- instalacja radiowęzła,
- instalacja kamer wewnętrznych,
- instalacja systemu telewizji dozorowej,
- montaż dodatkowego zabezpieczenia klatki schodowej,
- budowa zielonego placu manewrowego dla straży,
- dostosowanie sieci informatycznej w starym budynku do sieci wykonanej w nowym budynku,
i wiele innych, również wynikających ze zmiany materiałów na droższe.

Nieprawdą jest również to, że przez sięgające podłogi okna można wyjść na dach budynku – albowiem zastosowane przeszklenia do podłogi nie są otwieralne, Natomiast okna znajdują się na standardowej, zgodnej z przepisami wysokości, a klamki na wysokości ok. 160 cm, co przy dzieciach klas 1 – 3 jest uznawane za wystarczająco bezpieczne. Ponadto we wszystkich oknach w nowym skrzydle, na prośbę rodziców, wymieniliśmy klamki na posiadające zamki. Natomiast, jak zapowiadałem podczas sesji Rady Gminy (26 września), zgodnie z oczekiwaniami szkoły klatka schodowa otrzymała dodatkowe zabezpieczenie.

Nieprawdą jest to, że przez trzy tygodnie (tj. od momentu pęknięcia rury do sesji w dn. 26 września – przyp. aut.) w sprawie nie działo się nic. To bardzo niesprawiedliwe stwierdzenie, albowiem harmonogram podejmowanych przez nas działań przedstawia się następująco:

7 września – informacja o zalaniu szkoły, ocena zniszczeń,
8 września – zapytanie do firm zajmujących się wypożyczaniem kontenerów,
11 – 13 września – spłynęły 2 oferty na kontenery,

W tych dniach wykonawca zamawia materiały i urządzenia, które – zgodnie z ustaleniami z oględzin – muszą zostać wymienione.
13 września – pierwsze spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej w Lusowie (na sali  gimnastycznej) –  wtedy zadeklarowałem naprawę szkód po zalaniu i przekazanie budynku do użytkowania w ciągu 5 tygodni (tj. do 18 października),
14 – 18 września:
- doprecyzowanie oferty na kontenery: firma Algeco jako jedyna deklaruje ustawienie kontenerów w stosunkowo krótkim terminie, tj. 2 - 6 października (termin ten w ostatecznej ofercie firma wydłuży o 2 dni robocze, tj. do 10 października),
- rozpoznanie możliwych lokalizacji kontenerów: plac przy boiskach, plac u Księdza oraz parking przy Szkole,
- rozpoznanie w Starostwie Powiatowym możliwości szybkiego uzyskania decyzji – pozwolenia na tę budowę,
-  rozpoznanie możliwości wyboru wykonawcy szkoły kontenerowej w trybie zamówienia z wolnej ręki  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (koszt przedsięwzięcia – blisko 200 000 zł),

18 września – kolejne spotkanie z Radą Rodziców i Dyrekcją Szkoły,

Przez cały czas w budynku pracują urządzenia osuszające.

19 września:
- podtrzymujemy ofertę Algeco co do przedstawionych warunków z terminem podpisania umowy na 27 września (wymagane jest zatwierdzenie wydatku przez Radę Gminy na sesji w dniu 26 września); Algeco akceptuje termin podpisania umowy i podtrzymuje dotychczasowe warunki,
- wykonawca prowadzi prace usuwające skutki zalania,

25 września – spotkanie z Radą Rodziców i Dyrekcją Szkoły w Urzędzie Gminy

26 września – sesja Rady Gminy:
- Wykonawca deklaruje oddanie budynku do użytkowania 16 października,
- Rada Gminy nie wyraża zgody na wydanie kwoty 200 000 zł na kontenery
- przewidywana różnica między dniem udostępnienia kontenerów a dniem oddaniem budynku Szkoły wynosi 6 dni kalendarzowe (4 dni robocze),

9 października – wstępny odbiór budynku (wykazano usterki),

13 października:
- ostateczny odbiór budynku,
- budynek zostaje przekazany Szkole.

Ostatecznie, gdyby wynajęto kontenery, to byłyby one użytkowne co najwyżej 3 dni. Taka jest faktyczna różnica czasu między deklarowanym terminem przez dostawcę kontenerów firmę Algeco a ostatecznym oddaniem budynku. Ocenę tego, czy Rada Gminy popełniła błąd odmawiając takiego wydatku, pozostawiam Czytelnikom.

Zapewniam, że zawsze dokładamy starań, by wszystkim dzieciom zapewniać doskonałe warunki do nauki. Mam nadzieję, że również Państwo docenią ten wysiłek inwestycyjny poczyniony przez Gminę na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Lusowie.

Z poważaniem
Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Nowe skrzydło szkoły w Lusowie
Kategoria: 

Komentarze

Trzeba na bieżąco prostować wszelkie plotki, pomówienia, nieścisłości , zamierzone czy niezamierzone oszczerstwa. Nakłada to na wszelkich piszących olbrzymią odpowiedzialność za słowa. Ja często się na tym łapię, ponieważ publikuję w Sąsiadka Czytaj, że nasza rzeczywistość i otoczenie prawne jest tak skomplikowane, że trudno się w tym poruszać, a co dopiero objaśniać tak, aby inni to zrozumieli.