Unia Europejska

O Unii Europejskiej przed wyborami

Nie ukrywam tego, że jestem euroentuzjastką. Polska w Unii Europejskiej jest moim naturalnym środowiskiem. Idea współpracy, konsensusu i działania razem jest mi bardzo bliska. Dlatego idę na wybory 26 maja i oddam swój głos na osoby, które chcą budować i rozwijać mój kraj we współpracy z Unią, a nie w opozycji do niej. A tymczasem przypomnijmy sobie, co to ta Unia Europejska jest!

O Unii Europejskiej przed wyborami