O Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chybach

Przy ul. Dolne Chyby w Chybach mieści się Hostel Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Trafiają tu osoby, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Do ośrodka często trafiają osoby, które opuściły swój dom szybko i nie rzadko potrzebują natychmiast wsparcia i pomocy materialnej.

Hostel Interwencji Kryzysowej jest przeznaczony do krótkotrwałego pobytu dla osób i rodzin (mieszkańców Poznania) znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzysy osobiste, rodzinne i społeczne.
Hostel realizuje swoje zadania poprzez:
- udzielenie krótkotrwałego (do 3 miesięcy) schronienia
- opracowanie wspólnie z mieszkańcem indywidualnego planu pomocy
- udzielenie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej
- doradztwo prawne
Hostel oferuje do dyspozycji mieszkańców: pokoje jedno lub dwu osobowe z węzłem sanitarnym; pokoje rodzinne z aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym; kuchnie do wspólnego użytku; świetlicę i pokój zabaw dla dzieci, pralnię, suszarnię.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest przeznaczony do krótkotrwałego schronienia dla osób (mieszkańców województwa wielkopolskiego), doznających przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Oferuje warunki do odbudowania poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości oraz wzmacnia podjęte próby reorganizacji życia.
Ośrodek realizuje indywidualny program wsparcia poprzez:
- udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz poradnictwa prawnego
- prowadzenie grup wsparcia
- opracowanie diagnozy problemu i indywidualnego planu pomocy
- prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie
- konsultacje wychowawcze
Ośrodek oferuje do dyspozycji mieszkańców: pokoje jedno, dwu lub wieloosobowe; kuchnie do wspólnego użytku; świetlicę i pokój zabaw dla dzieci; pokój do nauki; pralnię; suszarnię.

Możesz pomóc
1 czerwca odbędzie się w Ośrodku festyn z okazji Dnia Dziecka. Przygotowywane są paczki dla dzieci, 30 sztuk. Jest prośba o pomoc w skompletowaniu tych paczek. Potrzebne są słodycze, małe upominki, pomoce szkolne.

W Ośrodku często zmieniają się mieszkańcy, potrzebna jest także pomoc rzeczowa. Na ten moment najpotrzebniejsza jest pościel (kołdry i poduszki, wypełnienia i poszewki) oraz garnki i sztućce.

Jeśli zdecydujecie pomóc, prosimy o przywiezienie rzeczy do Ośrodka – ul. Dolne Chyby 10 Chyby tel. 61 816 06 78.

Dziękuję.

Agnieszka Wilczyńska

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chybach
Kategoria: