Relacja z 10 sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Sesja odbyła się 21 maja. Na sesji obecnych był komplet  21 radnych.

Do porządku obrad wprowadzono 3 nowe uchwały.

Po 7 minutach przystąpiono do procedowania uchwał. Pierwszym punktem było głosowanie nad wprowadzeniem Programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019- 2021". Historię wprowadzenia programu przypomniała I Zastępca Wójta Ewa Szkurat – Noszczyńska. W grudniu do budżetu wprowadzono środki na jego realizację. W lutym, zdecydowano także o współfinansowaniu w gminie programu leczenia niepłodności innymi, naturalnymi metodami. W maju odbyły się wykłady na temat in vitro i naprotechnologii.  Podczas sesji, tak jak za każdym razem wcześniej, gdy poruszany był ten temat, wywiązała się długa dyskusja. Radni wygłaszali bardzo emocjonalne wypowiedzi.  Były nawiązania do sumienia, polityki czy ideologii. Głos zabierali także licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Przy okazji pojawiły się także nowe pomysły np. wprowadzenie bonu medycznego czy poszerzonego programu edukacji przygotowania do życia w rodzinie.
Po dwóch godzinach radni 12 głosami ZA (na 21) uchwalili program. Na zdjęciu rozkłąd głosów radnych.

Po dwudziestominutowej przerwie emocje nie opadły i powrócono do tematu. Między Wójtem i radnymi wywiązała się jeszcze ostrzejsza dyskusja z „wycieczkami osobistymi.

Po dwóch i pół godzinie zajęto się kolejnymi projektami uchwał. Na początek bez pytań zaktualizowano tegoroczny budżet oraz Wieloletnią Prognozę Budżetową.

Przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- w Sierosławiu przy ul. Wilka (zmiana posadowienia budynku na działce) i ul. Krętej (zmiana na zabudowę siedliskową).
 -  w Lusowie, rejon ul. Poznańskiej.

Wyrażono zgodę na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie, rejon ul. Leśnej, Brzoskwiniowej, Składowej, Kościelnej i Granicznej, jeden z czterech ostatnich sektorów nie objętych planem

Wyrażono zgodę na zakup działek: w Przeźmierowie, w Tarnowie podgórnym, Jankowicach, Górze i Lusowie - pod drogi oraz w Chybach (pod świetlicę wiejską i rekreację, przy ul. Szkolnej, działka ponad 1,7 ha, od właściciela prywatnego w cenie 1,1 mln zł).
Pozwolono na sprzedaż działek w Przeźmierowie bez przetargu, pod zieleń, dotychczasowym  użytkownikom. Bez przetargu wydzierżawiono także działkę o pow. 6,5 ha na 15 lat w Jankowicach pod działalność gospodarczą (droga na Rumianek). Temat ostatniej nieruchomości wywołam prawie godzinną dyskusję. Sprawę opiszę w oddzielnym artykule.

Podjęto uchwałę o możliwości dotowania np. parafii. Gmina od lat udziela takich dotacji celowych parafiom, głównie na działalność związaną z cmentarzami.

Radni po raz kolejny radni głosowali uchwały ws. dofinansowania dla mieszkańców wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Niektóre zapisy dokumentu uchwalonego przed miesiącem zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Krótka dyskusja odbyła się nad punktem „Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

Radni złożyli interpelację w sprawie powołania w gminie „inkubatora przedsiębiorczości”.

Na koniec sesji była mowa jeszcze między innymi o: tym, że najprawdopodobniej już w wakacje gminne dzieci będą mogły taniej korzystać z Tarnowskich Term; chodniku w Lusowie w ul. Ogrodowej; chodniku w Batorowie; dowozie dzieci z Batorowa do szkoły w Przeźmierowie; budowy ul. Letniskowej i Za Miedzą w Baranowie.

Ta koniec głos zabrał jeden z mieszkańców z obywatelskiej grupy mieszkańców „Odpowiedzialne Tarnowo”.

Kolejne sesje odbędą się:
- 2.06 godz. 13.00 sesja uroczysta
- 11.06 godz. 16.00 sesja absolutoryjna

Sesja trwała 5 godzin.

Agnieszka Wilczyńska

10. sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne 21.05.2019 - wyniki głosowania uchwały invitro