A naczepa wciąż stoi

15 maja około godziny 16.00 do Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o nieznanej substancji wyciekającej z naczepy która stała w Baranowie. W czerwcu sprawa miała swój finał – policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym składowaniem chemikaliów. Można było się spodziewać, że naczepa w której mogą znajdować się niebezpieczne substancje zostanie szybko usunięta w bezpieczne miejsce, z dala od ludzi. Jednak naczepa wciąż stoi w Baranowie.

Pod koniec maja Wójt Gminy wydał decyzję o natychmiastowym usunięciu naczepy z parkingu. Teren, na którym stoi naczepa należy do Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad. GDDKiA nie usunęła naczepy, a jedynie ogrodziła ją i powiesiła tabliczki „Uwaga! Zakaz wstępu strefa niebezpieczna”.

Władze gminy interweniowały więc w tej sprawie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. W piśmie z 29 maja czytamy także „Nasze zdziwienie budzi fakt braku jakiekolwiek informacji o wynikach uzyskanych z pobranych 2 próbek odpadów nadzorowanych przez pracowników WIOŚ.”

WIOŚ w odpowiedzi do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (4 lipca), pisze „Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje również, że na chwilę obecną nie ma podstawy prawnej (w dniu ujawnienia porzuconej naczepy również jej nie było) oraz trybu postępowania, który po wykryciu zdarzenia (porzucenia odpadów) pozwoliłby na skierowanie naczepy w miejsce strzeżone.”

Co jest w naczepie?
Z pojemników znajdujących się w naczepie pobrano dwie próbki. Jedna wykazała obecność „zawiesiny wodnej, po zatężeniu stwierdzono obecność polidimetylosiloksanu i lanoliny”, w drugiej natomiast „mieszaninę ftalanów z domieszką glikolu polietylenowego i gliceryny. Substancje te nie są szkodliwe tak, jak wcześniej sądzono.

Naczepa jest dowodem w sprawie, którą prowadzi policja i prokuratura. Najprawdopodobniej nie zostanie ona usunięta aż do końca śledztwa, czyli nie wiadomo kiedy.

Artykuł o akcji chemicznej i rozbiciu gangu: http://www.tarnowo.pulsgminy.pl/tp/1056
Agnieszka Wilczyńska

Kategoria: