Ile otrzymaliśmy dofinansowania z Unii Europejskiej?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, we wszystkich 2478 gminach w Polsce realizowane były na koniec 2018 roku projekty unijne z perspektywy 2014- 2020. Wartość umów bądź decyzji o dofinansowaniu przekroczyła w tym czasie w całej Polsce 380 mld zł.

Na pierwszych 14 miejscach rankingu, pod względem całkowitej wartości dotacji, sklasyfikowano w większości duże miasta (główni wojewódzkie). Na 15 miejscu znajduje się pierwsza gmina Wiązowa (woj. mazowieckie)

Na pierwszym miejscu jest miasto stołeczne Warszawa z łącznymi dotacjami na poziomie 19 641 837 797 zł (11 047 zł na mieszkańca). Drugi jest Kraków – łącznie 7 501 262 779 zł (na mieszkańca 9 728 zł), trzecia Łódź (łącznie 7 466 060 652 zł, 10 894 zł na mieszkańca). W Poznaniu realizowano projekty dofinansowane przez UE o łącznej wartości 5 285 118 798 zł, w przeliczeniu na mieszkańca 9 852 zł.

Gdy przyjmiemy kryterium środków pozyskanych na mieszkańca wygrywa gmina Krotoszyce z ponad 304 tys. zł na mieszkańca.

W naszej gminie realizowano projekty dofinansowane przez UE o łącznej wartości 172 471 286 zł, na mieszkańca 6 371 zł.

Jak wypadają inne gminy w naszej okolicy?
miasto Suchy Las, łącznie 399 257 731 zł, na mieszkańca 22 686 zł
gmina Rokietnica łącznie 156 312 519 zł, na mieszkańca 8 796 zł
gmina Pobiedziska łącznie 109 717 726 zł, na mieszkańca 5 611 zł
gmina Dopiewo, łącznie 146 503 331 zł, na mieszkańca 5 474 zł
gmina Komorniki łącznie 61 949 180 zł, na mieszkańca 2 108 zł
gmina Buk łącznie 58 522 009 zł, na mieszkańca 4 658 zł

Dane GUS dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta; nie tylko tych realizowanych przez samorząd. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają ich całkowite koszty. W zestawieniu GUS nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i PO RYBY.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie http://kurier.pap.pl

Ile otrzymaliśmy dofinansowania z Unii Europejskiej?
Kategoria: