Zostań Młodzieżowym Radnym i działaj!

Zarządzeniem nr 154/2016 z dnia 7 września 2016 roku Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłosił wybory do Młodzieżowej Rady Gminy oraz powołał Gminną Komisję Wyborczą.

Młodzieżowa Rada Gminy liczyć będzie 16 członków. 

Młodzieżowa Rada Gminy ma charakter konsultacyjny do jej zadań należy:
- Inspirowanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży gminy Tarnowo Podgórne.
- Reprezentowanie interesów  młodzieży wobec instytucji samorządowych, rządowych i pozarządowych.
- Konsultowanie spraw ważnych dla młodzieży gminy Tarnowo Podgórne z władzami Gminy. 
- Utrzymywanie więzi z młodzieżą  gminy  Tarnowo Podgórne  i  informowanie  jej  o  pracy organów i jednostek organizacyjnych gminy.
- Przekazywanie Radzie Gminy Tarnowo Podgórne stanowiska grup miejscowej młodzieży w  sprawach dla nich ważnych.
- Nawiązywanie współpracy  z młodzieżą  gmin partnerskich. 

 Kalendarium
- Ogłoszenie wyborów nastąpiło 14 września
- Termin zgłaszania kandydatów upływa 29 września
- Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Biuro Rady Gminy p. Katarzyna Pawłowska ul. Poznańska 96 (Budynek B Urzędu Gminy pok. 14) w godzinach pracy Urzędu.

Kandydatami do MRG Tarnowo Podgórne mogą być osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy w wieku od 14 do 19 lat.

Kandydaci powinni zgłosić swoją kandydaturę wraz z listą minimum 15 podpisów popierających osób.

Wybory odbędą się 27 października w godz. 10.00 - 20.00 w siedzibie Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym oraz Gimnazjum w Baranowie. 

Zgodnie ze Statutem MRG na terenie Gminy utworzone są dwa okręgi wyborcze: 
- Okręg nr 1 - Tarnowo Podgórne obejmujący miejscowości: Batorowo, Góra, Ceradz Kościelny, Jankowice, Kokoszczyn. Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sady, Swadzim, Sierosław, Tarnowo Podgórne. 
- Okręg nr 2 - Baranowo obejmujący miejscowości: Baranowo, Chyby, Przeźmierowo, Wysogotowo. 

W każdym okręgu są dwie listy wyborcze:
Lista nr 1 dotyczy kandydatów z Gimnazjum.
Lista nr 2 dotyczy pozostałej młodzieży do lat 19. 

Czym zajmuje się MRG?

Młodzieżowi radni są co prawda ciałem doradczym i konsultacyjnym, ale ich działania mogą mieć realny wpływ na to co okoliczna młodzież robi i jakie ma możliwości. Młodzieżowi radni mogą wpływać na władze w zakresie organizacji wydarzeń, budowy infrastruktury czy uchwalania przepisów. „Młodzieżówka” może wnioskować o wybudowanie jakiegoś obiektu czy organizację jakiejś imprezy.
MRG może sama organizować różne wydarzenia, głownie dla młodzieży, ucząc się przy tym pracy, kooperacji czy załatwiania spraw urzędowych.
Członkowie MRG, często są zabierani także na różne wyjazdy z przedstawicielami władz gminy.
W niektórych gminach „Młodzieżówka” jest traktowana jako bezpłatna siła robocza przy organizacji różnych festynów czy roznoszenia ulotek. Miejmy nadzieję, że w Tarnowie Podgórnym tak nie będzie.

 

Agnieszka Wilczyńska na podstawie www.tarnowo-podgórne.pl

Logo MRG Dopiewo
Kategoria: