W rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Dla uczczenia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej odbył się Apel w miejscu pamięci w centrum Tarnowa Podgórnego, 1 września o godzinie 04:45.

Najpierw Pani wice wójt Ewa Noszczyńska- Szkurat określiła charakter i powód tego apelu. Godzina 04.45 to symboliczny czas, rozpoczęcie II Wojny Światowej atakiem niemieckiego pancernika Schleswig - Holstein na Polską Wojskowa Składnicę Tranzytową na Westerplatte. 

Jeszcze bardziej tragicznym i atakiem był 1 wrzenia 1939 roku o godzinie 04:40 nalot niemieckich  bombowców na śpiące miasto Wieluń. Dla Polski i Polaków rozpoczęła się z tamtą godziną tragiczny, sześcioletni czas niemieckiej okupacji, terroru, mordów, wysiedleń, niewolniczej pracy. Stanisław Leitgeber przypomniał zabitych mieszkańców Kokoszczyna,  którzy stracili swoje młode życie w pieszych dniach wojny. Następnie złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Piękna inicjatywa tarnowskich harcerzy oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

Nie potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić, by na śpiące Tarnowo Podgórne spadły bomby.

Kazimierz Szulc

Kategoria: