Plany Działań Priorytetowych policji- II półrocze 2019

Co pół roku policjanci opracowują Plan Działań Priorytetowych, czyli wskazują najbardziej palące problemy dotyczące bezpieczeństwa w danym regionie. W wyniku konsultacji z sołtysami i mieszkańcami wytypowano miejsca, które w drugim półroczu br będą częściej kontrolowane, patrolowane i pilnowane.

W akcję zaangażowani są policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Baranowie wraz Straż Gminna.

Wysogotowo ul. Długa - nie stosowanie się kierowców pojazdów do znaków ograniczenia prędkości - dzielnicowy mł.asp. Daniel Kamiński tel. 786-936-081
Baranowo ul. Słoneczna - Przygraniczna - nie zachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia tj. wyprowadzanie psów bez smyczy i kagańców - dzielnicowy st.asp. Daniel Ryczek tel. 786-936-076
Góra ul. Szamotulska - wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym tj. naruszenie przez kierowców znaku poziomego P4-linia podwójna ciągła,  a także przekraczanie dozwolonej prędkości - dzielnicowy asp. Agata Komin tel. 786-936-075 wz. st.asp. Daniel Ryczek
Lusowo ul. Nowa - wykroczenia w ruchu drogowym tj. nie stosowanie się do znaku B-25, zakaz wyprzedzania oraz wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym tj. naruszenie przez kierowców znaku pionowego B-25 - dzielnicowy mł.asp. Damian Michniewski tel. 786-936-077
Sierosław ul. Dworska, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych - dzielnicowy mł.asp. Marcin Piasek tel. 516-903-455      

Zakładanym celem do osiągnięcia, jest ograniczenie występowania włamań do domów, kradzieży pojazdów, jak również ograniczenie wykroczeń w ruchu drogowym, oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych a tym samym poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne.

W przypadku informacji oraz sugestii mieszkańców o innych rejonach zagrożonych w gminnie Tarnowo Podgórne, w których niezbędna jest interwencja Policji lub Straży Gminnej będą one poddawane szczegółowej analizie i zlecane do realizacji dzielnicowym Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji KP w Tarnowie Podgórnym z siedzibą w Baranowie, a także Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym w celu wyeliminowania zjawiska patologii społecznej, co wiąże się z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Plany Działań Priorytetowych policji- II półrocze 2019
Kategoria: