Poszukiwania ropy naftowej i gazu

Geofizyka Toruń S.A. przygotowuje się do przeprowadzenia badań sejsmicznych dla poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego.

Badania będą prowadzone w październiku 2019 r. na terenie gmin Dopiewo, Komorniki, miasta Poznań, Oborniki, Rokietnica, Suchy Las, Szamotuły oraz Tarnowo Podgórne. Poprzedza je kampania informacyjna, obejmująca wymagane prawem zawiadomienia urzędów i instytucji. Przed rozpoczęciem badań z właścicielami nieruchomości uzgadniane będą także warunki wstępu z pracami sejsmicznymi i terminy wejścia na poszczególne działki.

Podstawę badań, prowadzonych przez Geofizykę Toruń, stanowią pomiary sejsmiczne polegające na kontrolowanym wzbudzaniu fali sejsmicznej, która przenika w głąb ziemi, odbija się od kolejnych warstw geologicznych i powraca na powierzchnię, gdzie jest rejestrowana za pomocą specjalnych czujników zwanych geofonami. Wynik badania daje wiedzę o strukturze geologicznej badanego rejonu. W dużym uproszczeniu przypomina to lekarskie badanie USG. Wiedza ta przede wszystkim pozwala na odkrywanie bogactw naturalnych, ale jest również niezbędna dla podejmowania decyzji inwestycyjnych związanych z ich lepszym rozpoznaniem oraz ewentualną eksploatacją. Badania geofizyczne są całkowicie bezinwazyjne, nieszkodliwe dla człowieka, zwierząt i budynków.

Geofizyka Toruń realizuje w Polsce badania geofizyczne dla poszukiwań naftowych już od 50 lat. Dotychczasowe poszukiwania pozwoliły na odkrycie największych w kraju złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Proces badań sejsmicznych jest złożony i długotrwały. Po zebraniu danych sejsmicznych w terenie następuje ich interpretacja i przekazanie wyników właścicielowi koncesji.

Badania geofizyczne są całkowicie bezinwazyjne, nieszkodliwe dla człowieka, zwierząt i budynków. Do wzbudzania fali sejsmicznej stosuje się dedykowane pojazdy, tzw. wibrosejsy. Są to urządzenia pozwalające wytwarzać kontrolowane drgania wnikające w głąb ziemi. Zastosowanie wibrosejsów pozwala na tak precyzyjną kontrolę energii wzbudzanych drgań, że możliwe są nawet prace badawcze w bezpośredniej bliskości budynków, jak również w obszarach silnie zurbanizowanych, w tym miejskich.

Klasyczna grupa badawcza składa się z czterech takich pojazdów, poruszających się jeden za drugim. W trakcie badania pojazdy te zatrzymują się w tzw. punktach wzbudzania oddalonych od siebie o ustalony interwał (zwykle jest to około 50 m), gdzie opuszczane są specjalne płyty, których wibracje są źródłem fali sejsmicznej wędrującej w głąb ziemi.

Za ewentualne szkody wyrządzone podczas badania należne będą odszkodowania.

Maciej Stawinoga, Rzecznik Spółki Geofizyka Toruń

Poszukiwania ropy naftowej i gazu (fot. Pani Maria)
Kategoria: