Nie będzie więcej bloków w Baranowie

Plan zakłada na tym terenie głównie zabudowę jednorodzinną, wolnostojącą. Dopuszczone są domki  z garażami, uwzględniono funkcje handlowe (centrum handlowe już istniejące), zieleń urządzoną, edukację (np. przedszkole) i zdrowie (np. przychodnię) oraz obiekty turystyczne (dwa istniejące budynki).

Na sesję przybyli przedstawiciele dewelopera, którzy przekonywali, że w planie należy nanieść poprawki, aby zoptymalizować zagospodarowanie terenu.

Obecni byli także mieszkańcy Baranowa i przedstawiciele Stowarzyszenie Na Rzecz Walki z Hałasem oraz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego Jeziora Kierskiego, czuwający nad przebiegiem głosowania.

Jeśli radni przyjęliby którąkolwiek z 44 uwag złożonych przez inwestora, cała procedura planistyczna by się rozpoczęła od nowa. Tego gmina chciała uniknąć, ponieważ w październiku zaczęły by obowiązywać wcześniej wydane „warunki zabudowy”, dopuszczające zabudowę wielorodzinną. Przedstawiciele inwestora zapewniali, że jeśli jego poprawki zostaną przyjęte, inwestor wycofa posiadane „warunki zabudowy”.

Przedstawiciele dewelopera delikatnie sugerowali, że przyjęcie planu może narazić gminę na straty w wysokości nawet 6 mln zł, z tytułu odszkodowania za spadek wartości nieruchomości.

Ostatecznie, po półtorej godziny procedowania uwag (każda uwaga była omawiana i głosowana osobno) Radni Gminy Tarnowo Podgórne uchwalili Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego okolic ul. Szamotulskiej w Baranowie. Wszyscy byli za, prócz dwóch radnych, którzy wstrzymali się od głosu (Jacek Latos i Henryk Witkowski). Nieobecni byli Michał Przybecki i Monika Żuchowska).

Po głosowaniu Wójt zapewnił, że nadal jest otwarty na polubowne załatwienie sprawy, wszak przyjęty plan może zostać w przyszłości zmieniony.

Póki co okoliczni mieszkańcy odetchnęli z ulgą.

Niemniej należy pamiętać, że przyjęty plan nie unieważnia wcześniej wydanych pozwoleń na budowę.

Z historią bloków i protestu mieszkańców można zapoznać się na www.jezioro-kierskie.pl/historia.html

Agnieszka Wilczyńska

Sesja rady Gminy Tarnowo Podgórne 27.09.2016r. Wystąpienie przedstawiciela inwestora
Kategoria: