Petycja w sprawie utrzymania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Dopiewie

Zachęcamy do podpisania petycji mieszkańców ws. konieczności utrzymania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Dopiewie.

Petycję można podpisać pod linkiem: https://podpisz.to/petycja/petycja-w-sprawie-koniecznosci-utrzymania-nocnej-i-swiatecznej-opieki-zdrowotnej-w-dopiewie,495?fbclid=IwAR0mUG4DAuVYg9sQ4iNA1YimG1mIy2waa0t-GvNRzFUOV_SpbzY1hcraxgE

Czytamy w niej:

Sz. P.
Agnieszka Pachciarz
Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Piekary 14/15
61-823 Poznań

Sz.P.
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
Ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Dokładnie przed tygodniem mieszkańcy gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew, Tarnowo Podgórne oraz Miasta Poznania, dowiedzieli się o złożeniu przez właściciela NZOZ Prima-Med pisma z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie ww. opieki zdrowotnej w Dopiewie. W wyniku niepowodzenia negocjacji finansowych pomiędzy NFZ a podmiotem prywatnym pod znakiem zapytania stanęło bezpieczeństwo zdrowotne około 80 000 ludzi. Tym samym bardzo realny stał się czarny scenariusz, polegający na likwidacji placówki w Dopiewie i przeniesieniu tzw. pomocy doraźnej do oblężonych przez pacjentów placówek poznańskich. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że taka zmiana oznaczałaby drastyczne pogorszenie dostępu do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców wspomnianych gmin podpoznańskich, a ponadto utrudnienia dla wielu mieszkańców stolicy Wielkopolski wynikające ze znacznego wzrostu liczby pacjentów w poznańskich placówkach. Warto podkreślić, że gorsza dostępność do świadczeń zdrowotnych objęłaby przede wszystkim tysiące rodzin z małymi dziećmi, które szczególnie licznie zamieszkują obszary podmiejskie aglomeracji poznańskiej.
W związku z powyższym, my niżej podpisani Mieszkańcy i Pacjenci, zwracamy się do Pani Dyrektor oraz Pana Ministra z prośbą o wznowienie negocjacji z właścicielem NZOZ Prima-Med celem wypracowania kompromisu satysfakcjonującego obie strony, a przede wszystkim gwarantującego bezpieczeństwo zdrowotne kilkudziesięciu tysiącom świadczeniobiorców. Nie godzimy się na ograniczenia w dostępności do służby zdrowia, które gwarantuje nam Konstytucja. Nie wiemy jaka jest dokładnie skala rozbieżności finansowych pomiędzy NFZ a podmiotem prywatnym, aczkolwiek w naszym przekonaniu nawet stosunkowo spore rozbieżności nie mogą uzasadniać decyzji, które skutkują dotkliwym pogorszeniem dostępu do opieki zdrowotnej dla tak znacznej liczby pacjentów.
Apelujemy tym samym o niezwłoczne przystąpienie do ponownych negocjacji lub podpisanie kontraktu z nowym podmiotem, który zapewni kontynuację dotychczasowej opieki zdrowotnej w Dopiewie po 1 stycznia 2020 roku.

Z poważaniem
niżej podpisani popierający utrzymanie tzw. pomocy doraźnej w Dopiewie”

Z pomocy świątecznej i doraźnej w Dopiewie, przez 14 miesięcy jej funkcjonowania, skorzystało około 1000 mieszkańców z gminy Tarnowo Podgórne.

Petycja, pod którą podpisze się kilkanaście tysięcy osób może istotnie wpłynąć na podejmowane w NFZ decyzje. Nie zwlekajcie. Podpisujcie!

Petycję mozna podpisywać do końca miesiaca.

Agnieszka Wilczyńska

 

Agnieszka Wilczyńska

Petycja w sprawie utrzymania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Dopiewie
Kategoria: