Budżet Inicjatyw Społecznych – złóż projekt

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Inicjatyw Społecznych w Gminie Tarnowo Podgórne.

Jeszcze przez blisko dwa tygodnie, bo do końca października, można zgłaszać projekty do Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Tarnowo Podgórne.

W ramach budżetu mogą być zgłoszone projekty prospołeczne, realizujące zadania własne gminy, których realizacja odbywa się wyłącznie na terenie Gminy Tarnowo Podgórne i są zgodne z prawem. Projekty mają dotyczyć działań o charakterze kulturalnym, sportowym, prorodzinnym oraz promującym Gminę, niewytwarzających środków trwałych. Zgłaszane projekty nie mogą dotyczyć inwestycji.

Wartość maksymalna zgłoszonego projektu nie może przekraczać kwoty 8 000 zł brutto. Wkład pracy Wnioskodawcy oraz praca społeczna innych osób uczestniczących w realizacji Projektu nie może być finansowana z Budżetu. 

Projekty zgłasza się na formularzu określonym w Zarządzeniu Wójta wraz z listą poparcia. Projekt musi zostać poparty przez 20 mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne (nie wliczając w to Wnioskodawcy). 

Formularz zgłoszenia projektu należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym lub do Filii w Przeźmierowie.

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne: https://tarnowopodgorne.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

W razie pytań i wątpliwości: ngo@tarnowo-podgorne.pl, tel. 61 895 92 05; 61 895 92 64

Szczegóły: https://tarnowopodgorne.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

 

Budżet Inicjatyw Społecznych Tarnowo Podgórne – złóż projekt
Kategoria: