Aż dwie szkółki piłkarskie z naszej gminy z certyfikatami PZPN

W zeszłym roku Polski Związek Piłki Nożnej zatwierdził Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN. Na początku grudnia przyznano odznaki złote, srebrne i brązowe 694 klubom piłkarskim w Polce, szkolącym młodych sportowców.
Aż dwie drużyny prowadzące zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy także otrzymało certyfikat: UKS Akademia Piłkarska Reissa ma złotą gwiazdkę (tylko 16 w Wielkopolsce), GKS Tarnovia – brązową.

Program Certyfikacji to projekt mający za zadanie podniesienie jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich na terenie całej Polski. W jego pierwszej edycji do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło 1197 formularzy zgłoszeniowych. Ostatecznie wszystkie wymagania formalno- prawne spełniły 694 podmioty i to właśnie im na mocy decyzji Komisji Weryfikacyjnej oraz Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich zostały przyznane certyfikaty, które obowiązywać będą do 30 czerwca 2021 roku.

Przyznanie danemu podmiotowi Certyfikatu na jednym z trzech poziomów  jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia.

Jednym z najważniejszych celów tego programu jest rozszerzenie dostępu do nowoczesnego treningu, dotarcie do jak najmłodszych kategorii wiekowych (6-13 lat) z profesjonalnym szkoleniem.

Fundamentalnym założeniem Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego w szkółkach piłkarskich. W ramach Programu Certyfikacji szkółki otrzymają od Polskiego Związku Piłki Nożnej możliwość bezpłatnego korzystania z systemów informatycznych do zarządzania procesami szkoleniowymi oraz administracją szkółki.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie www.pzpn.pl

Aż dwie szkółki piłkarskie z naszej gminy z certyfikatami PZPN
Kategoria: