Nowe Stowarzyszenie na rzecz Baranowa

W Baranowie powstało Stowarzyszenie na rzecz Baranowa.  Jest to inicjatywa mieszkańców będąca wyrazem zainteresowania i troski o warunki życia mieszkańców Baranowa.

Wśród statutowych celów Stowarzyszenia znajdują się przede wszystkim sprawy związane z tematyką zagospodarowania przestrzennego, zachowaniem ładu przestrzennego,  działaniami na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ludzi przy rozbudowie urbanizacyjnej, propagowanie idei ochrony środowiska i krajobrazu oraz umacnianie i wspieranie lokalnych inicjatyw.

W obecnej chwili  Stowarzyszenie na rzecz Baranowa włączyło się w prace  przy tworzonym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie – vis-a-vis Szkoły Podstawowej. Dotychczasowy projekt w zaproponowanym kształcie budzi sporo obaw, przede wszystkim obniżenia komfortu życia mieszkańców Baranowa,  poprzez drastyczny zwiększenie ruchu drogowego, wzrost poziomu hałasu oraz zanieczyszczenie środowiska.  W związku z tym Stowarzyszenie złożyło na ręce Wójta Gminy ponad 30 uwag do projektu planowanej uchwały zagospodarowania przestrzennego.

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz Baranowa zapraszają wszystkich mieszkańców Baranowa, którym bliskie są idee działania Stowarzyszenia do współpracy. Niech miejsce gdzie Państwo mieszkacie, prowadzicie firmę, pracujecie i uczycie się będzie kształtowane również przy Waszym udziale i dzięki Waszym pomysłom.

Kontakt: narzeczbaranowa@gmail.com

Materiał nadesłany

Nowe Stowarzyszenie na rzecz Baranowa
Kategoria: