ODKODOWANY BIZNES, ODKODOWANY SAMORZĄD 2020

15 kwietnia w Tarnowie Podgórnym odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja „Odkodowany Biznes, Odkodowany Samorząd”, którą Gmina Tarnowo Podgórne organizuje wspólnie z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców (TSP). Tradycyjnie już, wzorem lat ubiegłych, zaproszenie do uczestnictwa w Konferencji kierowane jest przede wszystkim do samorządowców, przedsiębiorców, ekspertów gospodarczych oraz przedstawicieli instytucji doradczych. Tak zróżnicowany panel uczestników gwarantuje bowiem możliwość prowadzenia interesujących i wartościowych dyskusji oraz szerokiej wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji. 

Konferencję otworzy wykład pt. „Dokąd zmierza Polska?” wygłoszony przez prof. dr hab. Leszka Balcerowicza, ekonomistę, wykładowcę akademickiego, publicystę, b. prezesa Narodowego Banku Polskiego, wicepremiera i ministra finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej. 

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będą  wyzwania dla samorządu oraz biznesu w obliczu dynamicznych zmian w gospodarce. Poruszać będziemy się w dwóch obszarach, realizowanych w formule paneli dyskusyjnych. Pierwszy panel pt. „Narzędzia wsparcia dla inwestora i przedsiębiorcy w samorządzie”, dotyczyć będzie zagadnienia przyciągania inwestorów do samorządu oraz późniejszej współpracy i budowania dobrych relacji. Debata ta zostanie poprzedzona wystąpieniem dr Aleksandra Łaszka, głównego ekonomisty Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, doktora nauk ekonomicznych, członka Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Drugi panel dyskusyjny dotyczyć będzie z kolei zagadnienia skutecznych technik promocji. W jaki sposób skutecznie promować samorząd i biznes? Zaplanowane zostały także zajęcia warsztatowe, tematycznie powiązane z wcześniej prowadzonymi dyskusjami.

Szczegółowe informacje związane z wydarzeniem dostępne są na dedykowanej Konferencji stronie internetowej www.odkodowany.pl  oraz pod numerem telefonu 61 89 59 242 (informacji udziela p. Dagmara Orlik). Zgłoszenia, do udziału w wydarzeniu, przyjmowane są mailowo: konferencja@tarnowo-podgorne.pl oraz poprzez formularz elektroniczny, dostępny na stronie internetowej. 

Konferencja „Odkodowany Biznes, Odkodowany Samorząd” to interesujące i wartościowe dyskusje, szeroka wymiana doświadczeń oraz wzajemne inspiracje. 15 kwietnia wszyscy spotkajmy się w Hotelu 500, w Tarnowie Podgórnym. Zaprasza Wójt Gminy Tadeusz Czajka wraz Prezesem Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ryszardem Balcerkiewiczem! 

 

TCWP, Dagmara Orlik

Kategoria: 

Dodaj komentarz