Zatrudnimy dobrego pracownika!

Poszukujemy dobrego pracownika

Czy przechodzę, przez Centrum Handlowe, czy rozmawiam z przedsiębiorcami, wszyscy szukają pracowników. I narzekają. Sama także spotkałam się z tym zagadnieniem. Na moje ogłoszenie o tym, że poszukuję osoby do współpracy przy pozyskiwaniu reklamodawców do gazety, nikt nawet nie odpowiedział.

Co się dzieje? Czy nikt nie chce pracować? Aż niemożliwe. Gdy jednak zaczynam drążyć temat i pytać o co chodzi, okazuje się, że praca jest, ale często pracownicy nie są zainteresowani nią, zarobkami lub warunkami pracy.

Rozmawiałam z jedną panią, która na swoim stoisku wywiesiła kartkę „Poszukujemy dobrego pracownika”. Apel wydał mi się dramatyczny. Żadnych wymogów, listów polecających, CV, doświadczenia. Pracownik ma być tylko dobry. Dopytałam więc, dobry czyli jaki? Ma przychodzić punktualnie do pracy, ma pracować, obsługiwać klientów (a nie gapić się w telefon), ma schludnie wyglądać (czyste ubranie, uczesane, czyste włosy). Niby niewiele, ale pani mi opowiedziała historię kilku młodych pracownic, które miały kłopoty z tak niewielkimi wymogami. Niektóre nawet bez zawiadomienia pracodawcy wcale nie zjawiały na stanowisku pracy.

Jak to jest u nas z bezrobociem?

Na koniec 2015 roku w PUP zarejestrowanych było zaledwie 300 z gminy Tarnowo Podgórne, w tym 186 kobiet.

Stopa bezrobocia  na koniec sierpnia w Województwie Wielkopolskim wynosiła - 5,3 %. Na koniec 2015 roku w naszym powiecie bezrobocie rejestrowane było na poziomie 2,9%.
Dwa lata temu Starosta Poznański Jan Grabkowski powiedział mi, że u nas bezrobocia nie ma. Aktualne dane wciąż to potwierdzają. Korzystna sytuacja gospodarcza aglomeracji poznańskiej miała wyraźne przełożenie na lokalny rynek pracy - najniższy poziom stopy bezrobocia w skali kraju. Na koniec grudnia 2015 roku stopa bezrobocia w Poznaniu wynosiła 2,4%, a w powiecie poznańskim – 2,9%. (Dane PUP Poznań)

Do końca września 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestrowanych było 13 140 osób – 8 338 w Poznaniu i 4 802 w powiecie poznańskim. W 2015 r. do PUP pracodawcy zgłosili oni 16 509 ofert pracy.
Największe trudności w znalezieniu zatrudnienia mają absolwenci kierunków humanistycznych oraz absolwenci turystyki i hotelarstwa. Najliczniejsze oferty kierowane są natomiast do osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
Pracodawcy z regionu poznańskiego są zainteresowani zatrudnieniem cudzoziemców. Od początku 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 12 428 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy. 90 % składanych oświadczeń dotyczy mieszkańców Ukrainy. Tylko we wrześniu br. na złożonych 1 868 oświadczeń, 1 835 dotyczyło Ukrainy. W ramach oświadczeń proponowano pracę głównie w budownictwie, transporcie, przetwórstwie przemysłowym oraz gospodarce magazynowej. (dane: Powiatu Poznań)

Dodajmy, że stopa bezrobocia liczy tylko osoby, które rejestrują się w Urzędach Pracy i pracy szukają. W statystykach nie ujęte są osoby, które nie zarejestrowały się i nie szukają pracy.

W naszym regionie osób pracujących jest 1.253.421 osób. To trzeci po Warszawie i Górnym Śląsku rejon pod względem ilości osób pracujących. (PUP Poznań, dane na koniec 2014 roku)

Nasz lokalny rynek pracy jest naprawdę nasycony miejscami pracy. Do jednej z firm w Sadach autobusy z pracownikami przyjeżdżają daleko spoza granic Wielkopolski.

 

A co z płacami?

Przeciętne wynagrodzenie w kraju wynosi 4 217,96 złotych brutto (3.000 zł z groszami netto) – dane za wrzesień 2016. (GUS)

Mediana wynagrodzeń w województwie wielkopolskim według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła 3.800 zł. Można zaobserwować różnicę między wysokością płac mężczyzn i kobiet. Przeciętnie zarabiali oni odpowiednio 4 210 PLN oraz 3 400 PLN.(wynagrodzenia.pl)
Oferenci poszukujący pracowników z niskimi kwalifikacjami zawodowymi proponują płace kształtujące się na poziomie wynagrodzenia minimalnego. (dane Powiatu Poznań)
Pensja minimalna w 2016 roku w Polsce wynosi 1.850 złotych brutto (1.355 zł netto).

Naprawdę aż tyle zarabiamy!!

Agnieszka Wilczyńska

Zatrudnimy dobrego pracownika!
Kategoria: