Nagroda dla aktywnych

Czy znacie kogoś, kto działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w naszej gminie? Kogoś kto wspiera, aktywizuje i integruje mieszkańców naszej okolicy? A może ten ktoś prowadzi projekty z zakresu kultury, edukacji, sportu czy promocji zdrowia? Jeśli tak, zgłoś jego kandydaturę do Nagrody Starosty Poznańskiego 2016!

Celem tego wyróżnienia jest uhonorowanie mieszkańców i podmiotów z powiatu poznańskiego, które poprzez działalność gospodarczą i obywatelską przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w trzech kategoriach:
1) przedsiębiorczości,
2) inicjatyw obywatelskich,
3) organizacji pozarządowych.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody może wystąpić m.in.: grupa co najmniej 100 mieszkańców powiatu poznańskiego, grupa co najmniej trzech organizacji społecznych lub stowarzyszeń, organy oraz jednostki pomocnicze gmin z powiatu poznańskiego.

Wniosek musi być podpisany i zawierać dane identyfikujące kandydata, informacje dotyczące dotychczasowej działalności oraz uzasadnienie wskazujące znaczenie osiągnięć kandydata dla powiatu poznańskiego. Ponadto wniosek powinien zawierać informację o dotychczas otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach, ze szczególnym wyróżnieniem tych o charakterze lokalnym oraz wskazanie kategorii Nagrody, do której kandydat jest zgłaszany.

Wnioski można składać do 1 listopada 2016 r. poprzez e-mail joanna.felinska@powiat.poznan.pl lub pocztą na adres: Gabinet Starosty, Starostwo Powiatowe, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Regulamin załączony poniżej.

Na podstawie http://powiat.poznan.pl/poszukiwani-inspiratorzy-dzialan-lokalnych/

Nagroda Starosty Poznańskiego 2016
Kategoria: