Nowe deklaracje śmieciowe składamy DO 10 LISTOPADA

Gmina z końcem roku  występuje ze Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”. Od stycznia nasze śmieci będzie odbierać nasza spółka komunalna Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM.

Częstotliwość odbioru i stawki opłat pozostają bez zmian.

Konieczne jest złożenie NOWEJ deklaracji

Każdy, kto złoży deklarację, otrzyma NOWY numer konta do uiszczania należnych opłat.

Do końca października deklaracje zostaną dostarczone przez Pocztę Polską do właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Będzie ona również dostępna w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy, w Filii Urzędu w Przeźmierowie oraz u sołtysów, a także – w wersji elektronicznej – na naszej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w tym artykule oraz w zakładce Ochrona Środowiska. Wypełnione deklaracje należy do 10 listopada 2016 r. dostarczyć (osobiście lub listownie) do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne), do Filii Urzędu w Przeźmierowie lub przekazać sołtysom.

Uwaga: Systemem objęte będą tylko nieruchomości zamieszkałe. Firmy oraz właściciele nieruchomości tzw. niezamieszkałych są zobowiązani do zawarcia odrębnej umowy z firmą, posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nowa deklaracja: http://www.tarnowo-podgorne.pl/fileadmin/pliki/AgaRz/odpady/Deklaracja_do_druku_po_RIO.pdf

Źródło: ARz, www.tarnowo-podgorne.pl

Nowe deklaracje śmieciowe składamy DO 10 LISTOPADA
Kategoria: