Kiedy budowa drogi z Lusówka do Więckowic?

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zlecił projekt przebudowy/ rozbudowy drogi powiatowej  2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Rozalin (Lusówko) - Więckowice oraz drogi powiatowej 2403P Więckowice – Dopiewo w Więckowicach. Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która z kolei warunkuje wystąpienie o wydanie zezwolenia wodno- prawnego, a następnie decyzji ZRID (zgody na realizację inwestycji drogowej) prace nad zakończeniem projektu zostały przesunięte na 2017 rok.  Projekt miał być gotowy w tym roku.

Mieszkańcy, głównie Lusówka, zgłaszali uwagi do projektu, które dotyczyły głównie ograniczenia tonażu na tej drodze, czyli aby nie mogły tamtędy jeździć samochody ciężarowe. Powiat chciałby dopuścić na tej drodze taki ruch.

Celem projektu jest podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na odcinku o dł. 2,5 km planowane jest m.in.:  poszerzenie, a w przypadku niektórych odcinków (w Rozalinie) budowa jezdni do 6,0 m, budowa ciągu pieszego (umożliwiającego ruch rowerowy), budowa zjazdów do posesji, rozbudowa skrzyżowania na wjazdach do osiedli mieszkaniowych w Rozalinie poprzez wydzielenie pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo tzw. „kieszeni”. Ponadto projekt przewiduje budowę zatok autobusowych, odwodnienie drogi.

Realizacja zadania, ze względu na szeroki zakres prac i długości odcinka, możliwa będzie w dwóch etapach przy otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego. Powiat planuje ubiegać o środki zewnętrzne  w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016- 2019. Jeśli Powiat otrzyma dofinansowanie, budowa mogłaby być realizowana w 2018 roku.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie informacji z ZDM Poznań

Kiedy budowa drogi z Lusowa do Więckowic?
Kategoria: 

Komentarze

Czy coś wiadomo więcej, kiedy ta droga powstanie?