Lotnisko chce zmiany obszaru ograniczonego użytkowania

Temat lotniska porusza głównie mieszkańców Przeźmierowa i Baranowa, gdzie hałas i inne uciążliwości związane z lotniskiem odczuwane są najmocniej. 9 kwietnia w starej kotłowni w Przeźmierowie odbyło się Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa, które od lat w tej sprawie walczy o interesy mieszkańców.

Na zebranie przybyło na nie ponad 30 osób. Najważniejszym dla zebranych tematem były zmiany dotyczące tzw. obszaru ograniczonego użytkowania proponowane przez Lotnisko Ławica.

 

Obszar ograniczonego użytkowania (OOU) lotniska

Obszar ograniczonego użytkowania jest to wydzielona geograficznie strefa ochronna dla terenów narażonych na nadmierne oddziaływanie hałasu, gdzie mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska akustycznego.

W 2012 roku, sejmik województwa wielkopolskiego uchwalił obszar ograniczonego użytkowania lotniska Ławica. Teren wokół lotniska został podzielony na dwie strefy wewnętrzną i zewnętrzną.

OOU został wyznaczony na podstawie okresowego monitoringu hałasu, danych operacyjnych opracowanych na podstawie roku 2009 i danych prognostycznych dla roku 2012 i 2034, rozkładu trajektorii lotów, przyjętych założeń odnośnie operującej na lotnisku floty lotniczej.

Lotnisko nie ma prawa przekraczać norm natężenia hałasu poza obszarem ograniczonego użytkowania.

 

Odszkodowania

Mieszkańcy OOU mogą domagać się odszkodowań od Ławicy za hałas wytwarzany przez latające samoloty (poprawa komfortu akustycznego) oraz spadek wartości nieruchomości. W przypadku wewnętrznej strefy OOU odszkodowania mogą być nawet dwukrotnie większe.

 

Proponowane zmiany OOU

O zmianę obszaru ograniczonego użytkowania wnioskuje lotnisko Ławica. Po przeprowadzonych badaniach, przedstawiciele lotniska informują, że poziom hałasu się zmniejszył. W tej sytuacji strefa wewnętrzna mogłaby zostać zmniejszona o 16 procent, a strefa zewnętrzna zostałaby powiększona o 13 procent.

Gdyby takie korekty doszły do skutku część mieszkańców w pobliżu lotniska nie mogłaby ubiegać się o odszkodowania, a w przypadku innych osób, byłyby one niższe. Decyzję o ewentualnej zmianie obszaru ograniczonego użytkowania podejmuje jednak sejmik województwa wielkopolskiego. Procedura jest długa, najpierw na pewno zostaną przeprowadzone badania i konsultacje społeczne.

W najbliższych miesiącach nadal będą prowadzone badania hałasu.

Na zebraniu obecny był radca prawny Andrzej Majchrzak, przedstawiciel Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Majchrzak Szafrańska i Partnerzy, która prowadzi sprawy o odszkodowania przeciwko Portowi Lotniczemu Ławica. Obecnie w tej sprawie przed sądami toczy się kilkadziesiąt postępowań. Wiele wyroków już zapadło, jednak wszystkie z nich zostały przez lotnisko zaskarżone. Lotnisko wykorzystuje wszystkie możliwości, aby zaskarżać i odwlekać w czasie wyroki niekorzystne dla siebie. Jeśli chodzi o spadek wartości nieruchomości znajdujących się w strefie wewnętrznej, biegli wyliczają, że jest to rząd wielkości 12-15%, w strefie zewnętrznej 5-10% w zależności od położenia nieruchomości w stosunku do pasa startowego. Jeśli chodzi o kwoty odszkodowań w sprawach zakończonych, to wynosiły 50 – 130 tys. zł.

Przypomnijmy, że właścicielami lotniska Ławica w Wspólnikami są Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze", Miasto Poznań i Województwo Wielkopolskie.

                                           

Nowe władze stowarzyszenia

Podczas zebrania władze stowarzyszenia przedstawiły sprawozdanie z działalności, podejmowanych działań oraz finansów Stowarzyszenia. Wybrano także nowe władze stowarzyszenia:

Przewodniczący - Leszek Wardeński

Zastępca Przewodniczącego - Magdalena Zagórska

Sekretarz - Mieczysław Zwoliński

Członkowie Zarządu - Dorota Barełkowska, Krzysztof Bartosik,  Tadeusz Zimny

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Emilia Sznajder,  Członek Komisji Rewizyjnej - Jerzy Warszczyński

Dodajmy, że stowarzyszenie finansuje swoją działalność jedynie ze składek członkowskich, które wynoszą 20,- na rok.

 

Agnieszka Wilczyńska

Na zebraniu w Przeźmierowie 9.04.2016
Kategoria: