Prezydent podpisał ustawę o reformie oświaty

Stało się…
Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek 9 stycznia podpisał dwie ustawy reformujące system edukacji: prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe.  

Na nic się zdały protesty nauczycieli, samorządów i rodziców. Od września w trybie ekspresowych rozpocznie się likwidacja gimnazjów.

Szkoły podstawowe będą kształcić w systemie 8 klasowym.

O tym jak będzie wyglądał system oświaty w gminie Tarnowo Podgórne czytaj:
http://www.tarnowo.pulsgminy.pl/tp/167
http://www.tarnowo.pulsgminy.pl/tp/151

Osobiście współczuję rodzicom dzieci klas 5 i 6-tych oraz pierwszych gimnazjum. Ich dzieci niczym króliczki doświadczalne odczują moc „dobrej zmiany”.

Agnieszka Wilczyńska

Prezydent podpisał ustawę o reformie oświaty
Kategoria: