Smog nad Tarnowem Podgórnym

9 stycznia w Poznaniu średni dobowy poziom PM10 wynosił 149μg/m3, czyli blisko 3-krotnie przekraczał polskie normy. W Poznaniu alarm zostanie ogłoszony dopiero przy poziomie 300μg/m3, który jest 6-krotnie wyższy od europejskiej normy dobowej PM10. 

Poziom smogu jaki zanotowany został w poniedziałek 9 stycznia na terenie całej Wielkopolski  jest naprawdę niepokojący. Czy jest on groźny tylko w Poznaniu, czy też w całej aglomeracji poznańskiej?
Smog raczej nie uznaje granic administracyjnych miast. Bądźmy więc pewni, że jeśli w Poznaniu odnotowano zwiększony poziom (stężenie pyłu na stacji pomiarowej np. przy ul. Dąbrowskiego) to i u nas on jest. Gdy wieją wiatry z zachodu to jesteśmy bezpieczni, ale gdy jest bezwietrzna pogoda lub wieją wiatry ze wschodu - u nas, we wsiach blisko miasta smog jest równie niebezpieczny co w centrum.

W Poznaniu (i okolicach) jest 15 stacji prowadzących pomiar pyłu (PM10) w powietrzu, w tym 7 automatycznych, których pomiary są publikowane na bieżąco. Jedna z 12 stacji manualnego pomiaru znajduje się w Tarnowie Podgórnym przy ul. Zachodniej. Z niej dane publikowane są z pewnym opóźnieniem (do 15 dnia kolejnego miesiąca). Dziś powinny ukazać się dane za grudzień 2016 roku.
W gminie Tarnowo Podgórne na podstawie opublikowanych danych stężenie pyłu PM 10 w 2016 roku zostało przekroczone 29 razy (średnia dobowa). Polskie normy wskazują, że dopuszczalne jest przekroczenie stanu alarmowego 35 razy.

Co gmina robi, aby powietrze którym oddychamy było lepsze?
Także w tym roku obowiązuje program dofinansowania wymiany pieców na paliwo stałe na sprzęt zasilany innym, bardziej ekologicznym paliwem. Dotacja na wymianę pieca wynosi maksymalnie do 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 80% kwoty całej inwestycji.
Szczegóły: www.tarnowo.pulsgminy.pl/tp/70

Skąd się bierze smog?
Smog to zanieczyszczone powietrze, które utrzymuje się nad ziemią najczęściej w bezwietrzną pogodę.
Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest "niska emisja", czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach nie spełniających żadnych norm emisji spalin. Szacuje się, że w kraju użytkowanych jest około 3 milionów takich "kopciuchów". (www.polskialarmsmogowy.pl)

Co zrobić, gdy już jest?
Ze względu na średnią lub złą jakość powietrza np. taką jaka była 09.01.2017r., ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz. Nie zalecane są aktywności na zewnątrz (uprawianie sportów, biegi, jazda na rowerze). (http://poznan.wios.gov.pl

Co zrobić by go nie było?
- Nie spalaj śmieci!
- Stosuj paliwo wysokiej jakości!
- Ogranicz palenie w kominku – palenie drewna także powoduje emisję zanieczyszczeń.
- Przyłącz budynek do sieci cieplnej i gazowej.
- Rozważ możliwość zastosowania niskoemisyjnych źródeł ciepła.
- Zmniejsz starty cieplne budynku.
- Korzystaj ze sprawnego technicznie samochodu. (Starostwo Powiatowe)
- Gdy zaniepokoi nas kolor lub zapach dymu unoszący się z komina domu lub firmy możemy zadzwonić do Straży Gminnej, która ma uprawnienia do kontroli tego czym pali się w piecach oraz nadawania mandatów. Telefon zgłoszeniowy: 61 8147-986

Agnieszka Wilczyńska na podstawie http://powiat.poznan.pl oraz http:// poznan.wios.gov.pl

Kategoria: 

Komentarze

W aplikacji Kanarek widoczne są dwie prywatne stacje monitorujące w Lusowie, pomiary z tych stacji wielokrotnie przekraczają normy, znacznie bardziej niż w Poznaniu!

Potwierdzam, w aplikacji Kanarek, dla Lusowa, obserwowałem w lutym wskazania na poziomie 1800% !.