Likwidacja Gminnej Jednostki Oświatowej. Powołanie Centrów Usług Wspólnych

Od stycznia 2017r. Gminną Jednostkę Oświatową (GJO) zastąpią Centra Usług Wspólnych. Centra, choć nie wiadomo czy dokładnie tak będą się nowe twory nazywały, wejdą w skład Urzędu Gminy (nowe wydziały). Centra będą zajmowały się obsługą administracyjną, kadrową, prawną, organizacyjną, księgową, obsługą funduszy unijnych czy BHP dla 16 podmiotów zależnych od Urzędu (szkół, przedszkoli, OSIR oraz OPS).

Powołanie nowej jednostki ma na celu ujednolicenie pewnych procesów wspólnych dla wszystkich, zwiększenie efektywności, optymalizację kosztów zakupów, a także ułatwienie organizacji, poprzez wykluczenie kłopotów na przykład z brakiem zastępowalności niektórych pracowników, choćby z powodu choroby.

W Centrach zatrudnione zostaną osoby, które do tej pory były pracowały i zajmowały się poszczególnymi sprawami w GJO, OPS i OSIRze, prawdopodobnie będą prowadzone także dodatkowe nabory.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej 19.04 jak i podczas Sesji 26.04 Rady Gminy Tarnowo Podgórne zapewniano radnych, że powstanie nowej jednostki spowoduje wzrost kosztów związany ewentualnie z zatrudnieniem nowych pracowników.

Agnieszka Wilczyńska

25. sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne 26.04.2016