Za brak numerka na domu dostaniesz mandat

Od marca także policja obok Straży Gminnej będzie kontrolować i nakładać mandaty za nieposiadanie numeru oznaczającego posesję.

Realizowane zadanie wynika z obowiązku umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Wykroczenie zagrożone jest karą grzywny do 250 zł lub karą nagany.

 W marcu policjanci będą informować. W kwietniu będą sprawdzać oraz dokonywac działań sprawdzająco – represyjnych, czytaj wystawiać mandaty.

Materiał nadesłany

Kategoria: