31 marca strajk nauczycieli

31 marca odbędzie się ogólnopolski strajk pracowników oświaty. Szkoły w gminie Tarnowo Podgórne nie przyłączyły się do strajku czynnego. Nauczyciele będą prowadzić normalnie zajęcia, nie zawieszają pracy. Natomiast szkoły będą oplakatowane, a pracownicy oświaty będą popierać akcję w innych szkołach.
Jedną z przyczyn nieprzyłączenia się do strajku jest, że w gminnych szkołach nie ma Związku Zawodowego ZNP.

O powody strajku zapytałam Panią Mariolę Janus, nauczycielkę z Gimnazjum w Skórzewie, Prezes ZNP Oddział Dopiewo:
Strajk, który ma się odbyć w dniu 31 marca jest ostatnim elementem sporu zbiorowego.
Taki protest jest działaniem ostatecznym, ale wcześniejsze poczynania –protesty i manifestacje organizowane w całym kraju- nie odniosły  skutku.
W ten sposób chcemy zaprotestować przeciwko wprowadzanej  reformie minister Anny Zalewskiej. Niepokoi nas pośpiech i chaos oraz zbyt szybko zatwierdzone nowe podstawy programowe. Działania  te nie były konsultowane z nauczycielami ,zostaliśmy jedynie poinformowani  o proponowanych zmianach. Uczniowie klas 7 i 8 zostaną pozbawieni  niektórych zagadnień i treści, ponieważ nowa podstawa programowa nie jest kontynuacją tej starej. Problem uzupełnienia wiadomości pozostawiono rodzicom. Czy jednak takie zadanie powinno leżeć po ich stronie?
Dostosowanie szkół do nowej rzeczywistości pochłonie pieniądze, które mogłyby przyczynić się do szeroko pojętego rozwoju uczniów i nauczycieli. Zmiany w tej postaci są w rzeczywistości burzeniem całego naszego dorobku ostatnich lat.
Reforma stawia także w trudnej sytuacji nauczycieli, wielu z nas straci etaty, bądź będzie musiało pracować w kilku szkołach. W wyjątkowo trudnej sytuacji będą nauczyciele przedmiotów  przyrodniczych. W związku z tym ZNP żąda niedokonywania wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do 31 sierpnia 2022 r. oraz utrzymania warunków pracy i płacy ( części nauczycieli grozi redukcja etatów). Równocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że płace nauczycieli nie zmieniły się od 2012r. i stąd  żądanie10-procentowej podwyżki.”

Jak doszło do strajku? AKCJE ZNP 2016 – 2017

2016 ROK
27 czerwca
- pikieta ZNP w Toruniu podczas podsumowania debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” zorganizowanej przez MEN;
8 lipca – uruchomienie akcji informacyjnej dot. konsekwencji planowanej reformy (plakat Czy wiesz, że reforma Anny Zalewskiej oznacza likwidację: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej?”);
14 lipca – uruchomienie petycji w obronie polskiej szkoły na stronie: www.petycjeonline.com
24 sierpnia - zawiązanie Koalicji „NIE dla chaosu w szkole”. Tworzą ją organizacje, instytucje, ruchy społeczne, rodzice i nauczyciele, przedstawiciele szkół społecznych i prywatnych, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży;
31 sierpnia - list do Rodziców i Opiekunów Uczniów z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego informujący o negatywnych konsekwencjach planowanej reformy;
październik - Związek opiniuje projekt ustawy Prawo oświatowe oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, proponując liczne poprawki;
10 października - pikiety ZNP przed gmachami urzędów wojewódzkich w 16 województwach;
18 października - uruchomienie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP w związku z planowaną reformą edukacji (Uchwała Zarządu Głównego ZNP ws. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP „NIE dla chaosu w szkole”);
28 października - inauguracja akcji w obronie gimnazjów „Nie likwidujcie naszego gimnazjum!”;
listopad - spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami w całym kraju;
9 listopada - debata na temat konsekwencji planowanej reformy edukacji z udziałem Macieja Jakubowskiego (Evidence Institute), Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (Razem), Marka Pleśniara (OSKKO) i Sławomira Broniarza (ZNP) w siedzibie ZG ZNP oraz nadzwyczajne spotkanie prezesów największych oddziałów ZNP;
15 listopada i 29 listopada - pikiety przed Sejmem w dniu czytania projektów ustaw;
19 listopada - Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty w Warszawie z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych (ponad 50 tysięcy uczestników);
grudzień - udział przedstawicieli ZNP w pracach sejmowych komisjach zajmujących się projektami ustaw wprowadzających nowe prawo oświatowe, zgłaszanie poprawek;
19 grudnia - pikieta przed Pałacem Prezydenckim, wniosek do prezydenta o zawetowanie lub odrzucenie projektów ustaw wprowadzających nowe prawo oświatowe;
20 grudnia - ZG ZNP rozpoczął procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP;

2017 ROK
styczeń – luty
- oddziały ZNP występują do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego;
9 stycznia - prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji;
31 stycznia - inauguracja obywatelskiej inicjatywy pod hasłem „Referendum szkolne”;
luty – marzec - zebranie ponad 500 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. reformy edukacji razem z innymi podmiotami, ugrupowaniami i stowarzyszeniami;
7 marca - Uchwała ZG ZNP w sprawie daty strajku ogólnopolskiego;
31 marca 2017 r. strajk pracowników oświaty

Agnieszka Wilczyńska

Agnieszka Wilczyńska

31 marca (piątek) strajk nauczycieli (www.znp.edu.pl)
Kategoria: