Noga z gazu – wzmożone kontrole

Wydział Ruchu Drogowego KMP Poznań w najbliższych dniach planuje przeprowadzić działania kontrolno- prewencyjne -"PRĘDKOŚĆ" skierowane na eliminowanie negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego poprzez przekraczanie dozwolonej prędkości.

Powyższe działania będą poprzedzone kampanią profilaktyczno- edukacyjną w dniach 24-25.04.2017 r. które polegają na zamieszczeniu na stronie internetowej KWP i KMP Poznań artykułów charakteryzujących zagrożenia w ruchu drogowym, błędów popełnianych zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych uczestników ruchu.

Sebastian Kołodziejczyk Policja Baranowo

Noga z gazu – wzmożone kontrole
Kategoria: