Wypadek w Lusówku

Wypadek

W Lusówku na ulicy Tarnowskiej 10 maja br. ok. godz. 13.00 doszło do potrącenia 9-letniego rowerzysty przez pojazd ciężarowy IVECO na oznakowanym przejściu dla pieszych. Przytomny 9-latek został zabrany do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Pomimo, że wydarzyło się to na oznakowanym przejściu dla pieszych przypomnijmy zasady poruszania się pieszych i rowerzystów.

 

Jak chodzić?

1. Pieszy ma korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni powinien iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią powinni iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

5. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

6. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Ale tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Zabrania się:

1.     wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

2.     przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi np. na zakręcie.

3.     przebiegania przez jezdnię;

4.     wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

5.     przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni

 

Jak jechać rowerem?

Niby każdy potrafi jechać rowerem, ale większość z Państwa po przeczytaniu niektórych przepisów na pewno będzie zaskoczonych. Prawo o Ruchu Drogowym, Rozdział 3, Oddział 11

  1. Kierujący rowerem musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone
  2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
  3. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. Nie wolno jeździć rowerem po chodnikach, ale wolno to robić gdy:

- jedzie się z dzieckiem w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła);

5. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

6. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

7. Rower musi być dobrze widoczny. Powinien posiadać oświetlenie przednie i tylne a także odblaski.

8. Nie zapominajmy, że przy skręcie wystawiamy rękę!!

 

Odblaski

Z końcem wakacji wszedł przepis nakazujący pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym używania elementów odblaskowych (chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku). (Prawo o ruchu drogowym, Rozdział 2 , Art.11 pkt.4a)

 

Rowerem do szkoły

Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się rowerem TYLKO W OBECNOŚCI RODZICÓW.

Nie wolno im samemu dojeżdżać rowerem do szkoły.

Karta Rowerowa

W wieku 10 lat dziecko może zdać egzamin na kartę rowerową i wówczas, z tą kartą w kieszeni może jeździć samo rowerem do szkoły. W przypadku, gdy dziecko do 10 lat jedzie samo rowerem bez uprawnień (karty rowerowej) i wydarzy się wypadek, rodzic może otrzymać mandat, a ubezpieczyciel może nawet odmówić wypłaty odszkodowania.

Egzaminy na kartę rowerową organizują szkoły.

Pieszo do szkoły

Dziecko w wieku 7 – 10 lat może do szkoły samo poruszać się pieszo (także iść do szkoły), ale musi posiadać przy sobie legitymację szkolną.

Ostrzeżenie

Uwaga! Jeśli nie stosujemy się do przepisów musimy liczyć się z konsekwencjami i mandatami. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, to nie ma przebacz. Nie zdziwmy się więc, że nasze dzieci jeżdżące do szkoły na rowerze bez uprawnień, przywiozą nam - dorosłym kiedyś mandat.

 

Agnieszka Wilczyńska na podstawie: Prawo o Ruchu Drogowym.

Lusówko
Kategoria: