Skarga do UOKIK na Pocztę Polską

20 kwietnia wysłałam Nomen omen pocztą) pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ze skargą na działalność Poczty Polskiej na naszym terenie.

Ponieważ listy nierejestrowane (znaczy zwykłe koperty i kartki, bez potwierdzenia nadania czy  odbioru) do mej skrzynki trafiają czasem nawet w trzy tygodnie od wysłania  i wiem, że u moich sąsiadów jest to samo, postanowiłam złożyć zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

W moim mniemaniu, działalność Poczty Polskiej narusza zbiorowy interes dużej grupy konsumentów. Termin dostarczania przesyłek nierejestrowanych nie jest w żaden sposób regulowany, przez co ww. przedsiębiorca nie stosuje żadnych zasad ich dostarczania. Przesyłki nierejestrowane nie są nigdzie odnotowywane, więc ww. przedsiębiorca nie ponosi konsekwencji swoich działań, a tracą na tym zwykli obywatela. Takie działanie, nie tylko w moim odczuciu, to wykorzystywanie pozycji monopolistycznej na rynku ze szkodą dla klientów.

Poczta Polska tłumaczy się brakami kadrowymi, niemniej na tym terenie mieszka około 60 tys. osób i nie interesuje ich to, kto dostarcza listy, tylko to, że nie docierają one na czas.

Mam nadzieję, że UOKIK podejmę temat i zostanie wszczęta kontrola, a my mieszkańcy, zwykli obywatele na tym skorzystamy.

Agnieszka Wilczyńska
 

Skarga do UOKIK na Pocztę Polską
Kategoria: