Nadanie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu szkole w Lusówku

13 czerwca odbyła się uroczystość nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu szkole w Lusówku.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, była pełna wzruszeń i uśmiechów.

Imię dla szkoły wybrały dzieci, głosowanie odbyło się rok temu, spośród trzech kandydatów wybierała cała społeczność szkolna. Zdecydowaną większością głosów wybrano Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Podczas uroczystości 13 czerwca głos zabierali miedzy innymi Pani dyrektor szkoły, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy i zaproszeni goście. Jednak najważniejsze były dzieci, które przygotowały wraz ze swoimi nauczycielami bogaty program artystyczny. Najdłużej w pamięć zapadną występ grupy złożonej z dzieci, nauczycieli i członków Rady Rodziców, która emocjonalnie odśpiewała piosenkę „Świecie nasz” Marka Grechuty. Film: https://youtu.be/saWfFvJr8pI

Równie interesującym było obserwowanie pani Katarzyny Perkowskiej, która malowała piaskiem, a efekty jej pracy można było na bieżąco na ekranie. Film: https://youtu.be/yXD-6fP3qAM

Po uroczystości, wszyscy gratulowali pani dyrektor, wręczali kwiaty i upominki, po czym można było zwiedzać szkołę, wpisać się do pamiątkowej księgi i posilić się.

Niby uroczystość jak wiele innych, jednak w szkole w Lusówku wyczuwalny jest kameralny i rodzinny klimat, który sprawił, że każdy się tam czuł, jak wśród dobrych przyjaciół.

Osobiście gratuluję wyboru takie patrona. Wśród ponad 1000 Kawalerów Orderu Uśmiechu są osoby z różnych środowisk, kultur, religii i opcji. Każdy może wybrać swój wzór do naśladowania. Wszystkich Kawalerów jednak łączy jedno, miłość do dzieci i chęć czynienia dobra. To wartości uniwersalne, które w dzisiejszych czasach są na wagę złota.

Agnieszka Wilczyńska

Nadanie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu szkole w Lusówku
Kategoria: