Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 19 do 21 kwietnia 2017 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 1, 2 i 5czerwca 2017 r. 1 Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Do egzaminu gimnazjalnego w województwie wielkopolskim przystąpiło 33.467 uczniów III klas gimnazjum.

W naszej gminie są dwa gimnazja. Uczniowie z Baranowa napisali egzamin lepiej, niż uczniowie z Tarnowa Podgórnego. Wyniki w tabeli poniżej.

Agnieszka Wilczyńska

Kategoria: