Relacja z 26. Sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne

17 maja odbyła się 26. Sesja rady gminy Tarnowo Podgórne. Sesja rozpoczęła się z dziesięciominutowym opóźnieniem. Obecnych było 19 radnych, z czego jedna radna spóźniła się dwie godziny. Nieobecni byli Michał Przybecki i Marian Walczak.

Na sesję przybyli przedstawiciele Urzędu Gminy Wronki, aby przypatrzeć się funkcjonowaniu systemu E-sesja.

Do porządku obrad dodano 4 uchwały.
Pierwszym merytorycznym punktem było omówienie zmian w tegorocznym budżecie. Omawiała Pani skarbnik. Dodano nową inwestycję - budowę nawodnienia boiska na os. Rubinowym w Baranowie 15 tys. zł.

Kwiaty od wójta otrzymała pani Justynie Witkowiak, skarbnik gminy, która zdobyła mistrzostwo seniorów w kręglach w zawodach rozgrywanych we Wronkach.

Miejscowe plany

Radni przyjęli  zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

-  w Tarnowie Podgórnym, obejmujące 8 obszarów w różnych miejscach. Zmiany dotyczą drobnych spraw np. wysokości zabudowy, linii zabudowy, ale także zmiany w układach komunikacyjnych (mogły powstać samodzielne działki mieszkaniowe).
-  w ciągu ul. Szamotulskiej w Chybach, główną zmianą jest zawężenie drogi do 12 metrów.
Radni jednogłośnie zagłosowali za przystąpieniem do opracowywania  MPZP w Przeźmierowie okolice miedzy ul. Rynkową, DK92, ul. Leśną, ul. Dolina. Teren obejmuje około 11 ha.

Inne tematy

Zarząd Dróg Powiatowych będzie remontował ul. 23 października w Tarnowie Podgórnym (od Dino)
Radni zdecydowali że dołożą z gminnej kasy do remontu  około 56,8 tys. zł, a wówczas zostaną wyremontowane dodatkowo wjazdy na drogi gminne.

Radni zdecydowali o przejęciu od Powiatu Poznańskiego zadania budowy ścieżki rowerowej przy drodze w Jankowicach od ul. Przemysłowej do końca chodnika. Po zakończeniu inwestycji ścieżka zostanie przekazana powiatowi.

Radni jednogłośnie zagłosowali za podpisaniem umowy partnerskiej z gminą Czorsztyn. Współpraca z tą gminą trwa od kilku lat, Czorsztyn odwiedzili już nasi sołtysi a także zespół Lusowiacy.
W gminie Czorsztyn analogiczna umowa mogłaby zostać podpisana w obecności radnych gminy Tarnowo Podgórne w sierpniu.

Na wniosek urzędu zmieniono pewne zapisy w "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej". Zmiany dotyczą budowy ścieżek rowerowych, zakupu autobusów oraz budowy oświetlenia drogowego.
Zmiany są powodowane tym, że zbliża się termin składania wniosków na dofinansowanie konkretnych projektów. Gmina mogłaby uzyskać dofinansowanie nawet 2 mln zł.

20 maja uroczyste otwarcie molo w Chybach. W związku z tym Rada Gminy przyjęła „Regulamin korzystania z Molo” w Chybach. Do pomostu będzie można przycumować łódką, a także wędkować. Nie będzie można natomiast z niego skakać do wody.

Przyjęto także „Regulamin korzystania z Rynku w Przeźmierowie”.

Bez pytań i dyskusji radni przyjęli do wiadomości sprawozdania z prac komisji stałych Rady Gminy za I kwartał 2016, a także sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz kwartalną informację o wykonaniu budżetu.

Ostatnie półtorej godziny sesji zajął punkt „interpelacje radnych, wolne głosy i wnioski”. Radni zadawali wiele pytań i drążyli tematy. Najszerzej omawianymi sprawami był remont ul. Leśnej w Przeźmierowie – najprawdopodobniej zostaną przeprowadzone kolejne konsultacje społeczne i remont ulicy odbędzie się za rok.

Wójt jeszcze przed wyłożeniem zapoznał radnych z MPZP w Baranowie u zbiegu ulic Szamotulskiej i Wypoczynkowej. To teren, na którym deweloper realizuje kontrowersyjną społecznie inwestycję – buduje bloki. W trakcie spotkania pokazano także koncepcję budowy nowej szkoły przy ul. Wypoczynkowej, w sąsiedztwie istniejącego boiska. Temat szerzej opisze w osobnym artykule.

Na sesji było także o nasadzeniach przy gminnych drogach, o zmianach w nowym budynku urzędu, o prywatnej szkole w Lusówku, o „pytaniach do Wójta” na urzędowej stronie internetowej, o programie 500+, o remoncie chodników, o kolorze i jakości kostki brukowej w poszczególnych miejscowościach, o lądowisku helikopterów, o ogródkach działkowych.

 

Sesja trwała 4 godziny. Radni wykorzystali dobrze ten czas. Nie było zbędnych dyskusji, przerwa trwała zaledwie kwadrans, a zadawane pytania były merytoryczne. Jak zawsze byli radni bardzo aktywni i tacy, którzy się nie odzywali wcale, ale o tym innym razem.

 Kolejna uroczysta sesja z okazji Dnia Samorządowca 25 maja.

6 czerwca posiedzenie komisji Wspólnej Rady Gminy
7 czerwca Sesja absolutoryjna

 

Agnieszka Wilczyńska

26. Sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne 17.05.2016
Kategoria: