Nowe miejsce krzyża w Wysogotowie

16 maja rozpoczęły się prace nad przebudową i nowym zagospodarowaniem placu przed świetlicą w Wysogotowie, u rozwidlenia ulicy Długiej i Wierzbowej.

To jedna z inwestycji, z których mogą być dumni mieszkańcy sołectwa na czele z energiczną panią sołtys, a jednocześnie radną Gminy Tarnowo Podgórne, panią Elżbietą Szymkowiak.

Plac z krzyżem, pod którym corocznie odbywa się msza św. polowa z nabożeństwem oraz wielkanocne święcenie potraw, dotychczas nie mógł być wizytówką sołectwa. Ponadto umiejscowienie krzyża, przy krawędzi ulicy Wierzbowej, było po prostu niebezpieczne dla uczestniczących w nabożeństwach mieszkańców. Miejsce wymagało zaprojektowania i gruntownego remontu. Inwestycja miała zakończyć się dzisiaj, 20 maja, jest niewielkie opóźnienie. Ogrodnicy są już jednak w gotowości do rozpoczęcia nasadzeń. Udało nam się  uchwycić fotograficznie moment przeniesienia krzyża – w nowe miejsce obok kamienia, wykopanego przed kilkunastu laty pod ulicą Batorowską, podczas prac doprowadzenia wody. Nowy cokół krzyża zostanie otoczony dawnymi kamiennymi schodami świetlicy – wszystko zaprojektowano nowocześnie, jednocześnie bezpiecznie, wykorzystując „elementy z historycznej przestrzeni” okolicy.

3 czerwca br. , w uroczystość  Serca Jezusowego odbędzie się tutaj msza św. polowa w intencji mieszkańców Wysogotowa.
Mamy nadzieję, że wszyscy, oprócz przeżycia duchowego,  będą już mogli cieszyć oczy nowym – starym miejscem. Tego Państwu życzymy!

Magdalena Kubiak-Skrzypczak

Demontaż krzyża w Wysogotowie 20.05.2016
Kategoria: