Bardzo dobry rating gminy

Na ostatniej sesji Rady Gminy swą prezentacje przedstawiał pan Jacek Mrowicki, prezes agencji ratingowej INC Rating. Uroczyście wręczono także Wójtowi gminy certyfikat dla gminy.

W badaniu gmina otrzymała ocenę AA+, to jest trzecia ocena od góry w 19 stopniowej skali. Jest to jeden z najlepszych wyników w Polsce. Równie wysoki ranking co my ma tylko Gdańsk i Katowice!

Co to oznacza? Rating to ocena kondycji finansowej danego podmiotu, w tym zdolności kredytowej. Nasza gmina została oceniona bardzo wysoko, co oznacza tyle, że finanse gminy są bezpieczne, pieniądze są wydawane racjonalnie, gmina nie zadłuża się ponad możliwości i rozsądnie inwestuje.

Przy realizacji raportu analizowano: dane finansowe, sytuację makroekonomiczną i mikroekonomiczną, przeprowadzono audyt oraz analizę zarządczą.

Głównymi czynnikami przyznania oceny ratingowej było:
- możliwość spłaty zadłużenia w 1 rok;
- wzrost dochodów gminy z 134 mln zł do 211 mln zł w ciągu 5 lat – niski koszt długu 2,12%;
- rosnące dochody własne gminy – 11,16 r/r.

Wskazano, że nasza gmina w razie potrzeby w ciągu roku mogłaby spłacić wszystkie swoje zobowiązania długoterminowe, co jest ewenementem w naszym kraju.

Podkreślano wysoki poziom dochodów własnych gminy, które stanowią blisko 70% dochodów ogółem, gdy średnia w kraju jest nieco ponad 42%.

Wójt dziękując za ocenę i certyfikat podkreślił, że to nie tylko sukces obecnych włodarzy, ale także efekt pracy poprzedników.

Brawo!

Agnieszka Wilczyńska

Bardzo dobry rating gminy
Kategoria: