Alternatywna lekcja WF z  Moniką Pyrek

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie gościła Monikę Pyrek, wybitną polską lekkoatletkę,  czterokrotną uczestniczkę Igrzysk Olimpijskich i wielokrotną medalistkę Mistrzostw Świata w skoku o tyczce.

Około 200 uczniów z Gminy Tarnowo Podgórne mogło sprawdzić swoje umiejętności i sprawność fizyczną z użyciem interaktywnych symulatorów. Celem projektu jest odwrócenie panującej wśród uczniów tendencji do biernego uczestnictwa w sporcie (zainteresowanie grami komputerowymi, urządzeniami mobilnymi ) poprzez pokazanie im tradycyjnych form aktywności sportowej, zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu, poprzez wykorzystanie symulatorów będących w oczach uczniów interesującym i atrakcyjnym novum. 

Spotkanie  z gwiazdą polskiego sportu było promocją zdrowego stylu życia i przybliżyło uczniom proces dochodzenia do celu jakim jest mistrzostwo oraz jego pozytywny wpływ na życie.  Dzieci otrzymały pamiątkowe koszulki oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w niecodziennej lekcji.

Projekt realizowany w 11 wybranych miejscowościach na terenie Polski w województwach: zachodniopomorskim, łódzkim, małopolskim, śląskim i wielkopolskim jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Lekcja w Baranowie odbyła się dzięki zaangażowaniu Gminnej Jednostki  Oświatowej i współfinansowaniu przez Gminę Tarnowo Podgórne.

 Marek Świerczyński

 

Alternatywne lekcje WFu to wyjątkowy sposób edukacji poprzez niezapomnianą rozrywkę skierowany do młodzieży szkolnej oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Projekt ma na celu aktywizację uczestników, wspólne doświadczenie sportu w obecności instruktora i Gwiazdy Sportu z użyciem interaktywnego symulatora konkretnej dyscypliny (ukazującego profesjonalny wymiar rywalizacji sportowej).


Celem projektu jest odwrócenie panującej wśród uczniów tendencji do biernego uczestnictwa w sporcie (zainteresowanie nowinkami technologicznymi, gadżetami m.in. smartfonami, grami komputerowymi, urządzeniami mobilnymi ) poprzez pokazanie im tradycyjnych form aktywności sportowej, zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu, poprzez wykorzystanie symulatorów będących w oczach uczniów interesującym i atrakcyjnym novum. 

Projekt uatrakcyjnia Gwiazda Sportu jako autorytet w dziedzinie sportu. Osoby te przybliżą uczniom proces dochodzenia do celu jakim jest mistrzostwo oraz jego pozytywny wpływ na życie. 

„Przewrotnie i trochę podstępnie wykorzystamy technologię aby dzieci od niej odciągnąć, zachęcić do zwykłej, tradycyjnej aktywności sportowej. Pokażemy, że sport to nie łatwe klikanie, że trzeba włożyć coś więcej, jakąś pracę, aby dotrzeć do wysokiego poziomu” - podkreśla Monika Pyrek.

Realizacja projektu będzie miała miejsce w 11 wybranych miejscowościach na terenie Polski w województwach: zachodniopomorskim, łódzkim, małopolskim, śląskim i wielkopolskim - skierowany do szkół podstawowych klas 6-7 i klas gimnazjalnych.

Projekt realizowany pod patronatem Ministerstwa Sportu I Turystyki oraz przy wykorzystaniu dofinansowania zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki

Materiał nadesłany

Alternatywna lekcja WF z  Moniką Pyrek
Kategoria: