Urząd Komunikacji Elektronicznej bezsilny wobec Poczty Polskiej!

Wracam do temat długiego terminu dostarczania listów przez Pocztę Polską. Dotyczy to głównie listów nierejestrowanych, które od nadania do skrzynki potrafią iść nawet dwa – trzy tygodnie. Składałam wnioski do wszystkich możliwych urzędów, aby stan ten poprawić. Niestety nawet Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, któremu podlega działalność Poczty Polskiej jest bezsilny.

Oto fragment odpowiedzi jaka otrzymałam:

Po otrzymaniu Pani kolejnej korespondencji (…), w której zawiadamia Pani, iż sytuacja na terenie gminy Tarnowo Podgórne i Dopiewo nie uległa poprawie, Prezes UKE ponownie zwrócił się o przedstawienie wyjaśnień do Poczty Polskiej S.A.
Operator pocztowy potwierdził Pani zarzuty. Poczta Polska S. A. wskazała, że nadal boryka się z problemami kadrowymi w służbie doręczeń, mimo podejmowanych działań związanych z pozyskaniem nowych pracowników. (…) Niezależnie od powyższego, kierownictwo placówki podejmie wszelkie możliwe działania, aby świadczyć usługi na poziomie wymaganym obowiązującymi przepisami i regułami. Przesyłki doręczane są w ramach zastępczej obsługi rejonu przez pozostałych listonoszy. W miarę możliwości zawierane są umowy na zlecenie do doręczania przesyłek nierejestrowanych. Zdaniem Poczty Polskiej S. A., sytuacja jest na bieżąco kontrolowana.
Nawiązując do Pani korespondencji pragnę wskazać, że jest mi niezmiernie przykro, że obecna sytuacja powoduje niedogodności dla mieszkańców miejscowości Tarnowo Podgórne i Dopiewo. Jednak Prezes UKE, będąc organem administracji publicznej jest zobowiązany z urzędu przestrzegać swojej właściwości rzeczowej. Należy przez to rozumieć, iż Prezes Urzędu powinien podejmować działania, wyłącznie w zakresie przyznanym przez ustawodawcę. Kompetencje,  które określone zostały w Ustawie (…), zwanej dalej „Prawem Pocztowym”, nie dają możliwości Prezesowi UKE wyciągnięcia konsekwencji wobec kierownictwa Operatora pocztowego w przypadku występowania problemów kadrowych danego Urzędu Pocztowego. Niemniej jednak, uprzejmie Pani dziękuję za przekazane przez Panią informacje, na podstawie których Prezes UKE podejmie działania monitujące sytuację w placówkach pocztowych oraz które zostaną wzięte pod uwagę przy innych działaniach kontrolnych przeprowadzanych przez Prezesa UKE
.”

Obecnie (19.10.2017r.) na http://www.poczta-polska.pl/aplikuj/ widnieją następujące wakaty:
- listonosz z samochodem – Dopiewo
- listonosz z samochodem – Przeźmierowo
- listonosz z samochodem – Przeźmierowo
- pracownik obsługi klienta – Tarnowo Podgórne

Wniosek jest jeden,  zostańmy listonoszami!

Agnieszka Wilczyńska

Wcześniejsze artykuły na ten temat:
Skarga na Pocztę Polską przekazana z UOKIK do UKE www.tarnowo.pulsgminy.pl/tp/365
Skarga do UOKIK na Pocztę Polską www.tarnowo.pulsgminy.pl/tp/343
Gdzie mój list, czyli kłopoty z listonoszami http://www.tarnowo.pulsgminy.pl/tp/100

Kategoria: