Co dalej z Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie?

Zbiory prezentowane w Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie nie są własnością gminy. Zebranymi dzięki staraniom Państwa Anny i Józef Grajków muzealiami zarządza Stowarzyszenie.

Zbiory wystawiane są w należącym do gminy, wybudowanym w 2008 roku specjalnie w tym celu budynku Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. W Muzeum prezentowane jest ponad 9.000 eksponatów. Kolekcja jest gromadzona przez 20 lat i unikatowa w skali całego kraju. Zbiory pochodzą z terenu całego kraju. Państwo Grajek jeździli osobiście po Polsce i nabierali eksponaty.

- Wartość naszej kolekcji jest ogromna. – opowiadała Pani Anna Grajek - Nie wiem czy już nie przekroczyła wartości budynku w którym są eksponowane. (…) Mamy w kolekcji unikaty. Zgłaszali się do nas muzealnicy z Warszawy i Poznania z propozycją wykupu. Nie zgodziliśmy się.

Do Muzeum przychodzą indywidualni zwiedzający, stałymi gośćmi są wycieczki szkolne z terenu całego województwa. Muzeum prowadzi także działalność naukową i dydaktyczną.

Gmina w porozumieniu z właścicielami chce bezpłatnie przejąć zbiory na własność i stworzyć osobną jednostkę budżetową. Warunkiem darczyńców było, aby zbiory nie uległy rozproszeniu.

Podczas grudniowej sesji Radni dowodzili, że jest to wielki dar dla gminy. Wnioskowali jednak, aby muzeum nie było to osobną jednostką budżetową, a zostało włączone do jakiejś już istniejącej.

Jest to muzeum poświęcone przede wszystkim Powstańcom Wielkopolskim, nie całemu Powstaniu. Jak podkreślała Pani Anna Grajek, jest to „hołd złożony tym Polakom, którzy wywalczyli to co dzisiaj mamy, że jesteśmy Polakami, że Wielkopolska a potem Śląsk, Pomorze przyłączono do Polski.”

Obecnie gmina finansuje utrzymanie budynku. Pracownicy Muzeum zatrudnieni są przez Stowarzyszenie. Gmina udziela rokrocznie na ten cel dotacji (170 tys. w 2017 roku, 200 tys. zł w 2018 roku).

Statut nowego Muzeum musiał zostać zaakceptowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po długiej dyskusji Rada Gminy przegłosowała stanowisko wyrażające zgodę na przejęcie przez gminę unikatowych zbiorów.

Sprawa będzie jeszcze procedowana na jednej z kolejnych sesji.

Agnieszka Wilczyńska

Co dalej z Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie?
Kategoria: