Ile kosztuje Sąsiadka Czytaj, Miejsce Biznesu oraz Tarnowa Kultura?

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne wydaje dwie gazety: Sąsiadka- Czytaj oraz Miejsce Biznesu. Gminny Ośrodek Kultury SEZAM dodatkowo wydaje Tarnova Kultura. Ile to kosztuje?

 

Miesięcznik „Sąsiadka- Czytaj”
Koszty poniesione przez gminę na wydanie:
- 2016 rok – 89 298,- zł (ponad 7,4 tys. zł na wydanie)
- 2017 rok (11 numerów) – 99 174,90 zł (ponad 9 tys. zł na wydanie)

Nakład 7 800 egzemplarzy
Gazeta jest bezpłatna. Dystrybucja gazety w większości odbywa się poprzez dostarczanie do stałych punktów (np. sklepów) na terenie gminy. Redaktorem naczelnym jest Agnieszka Rzeźnik, pracownik Urzędu Gminy (Komunikacja Społeczna). Nie pobiera z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
W skład zespołu redakcyjnego wchodzi 6 osób.
Gazeta jest drukowana w studioPROJEKT w Przeźmierowie.
Wydawany od 2009 roku.
Urząd Gminy od nowego roku rozważa zwiększenie częstotliwości wydawania periodyku. Możemy zakładać, że gdy Sąsiadka- Czytaj będzie dwutygodnikiem, koszty jej wydawania wzrosną przynajmniej dwukrotnie.
Niestety Urząd Gminy nie podał informacji, ile przychodu generuje gazeta.
www.sasiadka-czytaj.pl/

Kwartalnik „Miejsce Biznesu”
Koszty poniesione przez gminę na wydanie:
- 2016 rok: 86 310,06 zł (średnio ponad 7,8 tys. zł za wydanie)
- 2017 rok:60 954,22 (3 numery – średnio ponad 20 tys. zł za wydanie)

Nakład 2 000 egzemplarzy.
Dystrybucja odbywa się bezpośrednio do przedsiębiorstw na terenie gminy, dostępna także w Urzędzie.
Przygotowanie materiałów, redakcja, skład, korekta i druk leży po stronie firmy SKIVAK.
Wydawany od 2015 roku.
Niestety Urząd Gminy nie podał informacji, ile przychodu generuje gazeta.
http://miejscebiznesu.pl/

Miesięcznik „Tarnowa Kultura”
Urząd Gminy nie jest wydawcą miesięcznika. Jest nim Gminny Ośrodek Kultury, który jest finansowany ze środków gminnych. Magazyn ma charakter kulturalny i także jest bezpłatny dla czytelników. Dystrybouwany do stałych punktów na terenie gminy.
W skład zespołu redakcyjnego wchodzi 10 osób, członkowie kół zainteresowań działających w GOK oraz pracownicy GOK SEZAM. Za pracę na rzecz miesięcznika nie otrzymują gratyfikacji. Skład nie jest zlecany podmiotom zewnętrznym i nie generuje dodatkowych kosztów.
Nakład 4 000 egzemplarzy, (tylko wydanie wakacyjne 2500 egzemplarzy)
16 stron
Średni koszt druku 1 wydania: 2 395 zł
Dodatkowe koszty: 1 980 zł
Część kosztów wydawania informatora pokrywają reklamodawcy, zarówno w formie gotówkowej, jak i barterowej. W 2016 i 2017 roku z tytułu sprzedaży reklam w miesięczniku GOK „SEZAM” uzyskał kwotę 6 064,79 zł.
Wydawany od 2006 roku.
https://issuu.com/tarnowakultura

 

Zebrała Agnieszka Wilczyńska

Ile kosztuje Sąsiadka Czytaj, Miejsce Biznesu oraz Tarnowa Kultura?
Kategoria: