Zbigniew Romaszewski zamiast 25 stycznia

Polityka ogólnokrajowa coraz śmielej wkracza do naszych małych ojczyzn. Właśnie Wojewoda Wielkopolski odgórnie zmienił nazwę ulicy 25 stycznia w Tarnowie Podgórnym na Zbigniewa Romaszewskiego.

Wczoraj, 15 stycznia na stronie internetowej urzędu Gminy Tranowo Podgórne pojawił się komunikat:

25 Stycznia do wymiany
Zgodnie z opinią IPN, działającego w myśl tzw. ustawy dekomunizacyjnej nazwa ulicy 25 Stycznia powinna być zmieniona – taką informację mailowo przesłał na adres Wójta Przewodniczący zespołu ds. wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu i innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów urządzeń  użyteczności publicznej Sławomir Król. Zaproponował jednocześnie, by patronem tej ulicy został Zbigniew Romaszewski (1940 – 2014), wieloletni senator (I-VII kadencji), w latach 2007–2011 wicemarszałek Senatu VII kadencji, członek Trybunału Stanu, Kawaler Orderu Orła Białego.
W odpowiedzi Wójt podkreślił, że nazwa 25 Stycznia jest dla mieszkańców bardzo ważna – upamiętnia bowiem dzień wyzwolenia Tarnowa Podgórnego spod okupacji hitlerowskiej. Podkreślił, że nie jest to symbol wiążący się z ustrojem komunistycznym, a stanowi upamiętnienie bohaterstwa i heroizmu ówczesnych mieszkańców, walczących o niepodległą Ojczyznę. Wójt przypomniał także, że na zmianę tej nazwy konsekwentnie nie zgadzała się również Rada Sołecka, która kilkukrotnie rozpatrywała wnioski w tej sprawie.
Będąc jednak pod presją tzw. ustawy dekomunizacyjnej Wójt zaproponował, by ulica 25 Stycznia nosiła imię Haliny i Stanisława Zbierskich. Byłoby to zgodne z naszą lokalną tradycją upamiętniania – poprzez nadanie imienia ulicom w Gminie – osób zasłużonych dla naszego społeczeństwa.
Do tego wniosku Wójta Wojewoda się nie przychylił i zadecydował, iż dotychczasowa ulica 25 Stycznia będzie jednak nosić imię Zbigniewa Romaszewskiego. Decyzja wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (co miało miejsce 8 stycznia 2018 r.) – czyli 22 stycznia 2018 r.
W związku ze zmianą ulicy nie ma potrzeby wymiany dowodów osobistych, ponieważ na nowych dowodach adres nie jest podawany. Również w przypadku starych, ale ważnych dowodów osobistych z adresem zmiana nazwy ulicy nie obliguje do wymiany tego dokumentu. Należy jednak pamiętać, by o zmianie nazwy poinformować instytucje czy firmy.
ARz

Od razu w grupie „Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne” w jednym z portali społecznościowych rozgorzała dyskusja na ten temat.

Pan Radosław: „Czy Gmina w jakikolwiek sposób ma zamiar poinformować mieszkańców o zaistniałym fakcie. Jako mieszkaniec ulicy czuje się BARDZO zawiedziony faktem że o zaistniałej sytuacji dowiaduje przypadkiem natrafiając na artykuł. Czy decyzja Wojewody jest ostateczna? Czy mieszkańcy ulicy mogą się odwoływać od tej decyzji? Liczę że województwo bierze koszty na siebie związane z tą decyzją? Podkreślę jeszcze raz jak bardzo czuje się zawiedziony działaniami informacyjnymi Urzędu Gminy, Rady Sołeckiej, Sołtysa i Wójta Tadeusz Czajka oraz jego zastępców Ewa Noszczyńska - Szkurat i Piotr Kaczmarek. Chyba władzą zabrakło czasu dla mieszkańców w okresie noworocznym , gdzie jest organizowane tak wiele spotkań na których można się wzajemnie poklepać po plecach.”

Pan Witold: „Drodzy Sąsiedzi, chciałbym się w tym miejscu podzielić jedną myślą dotyczącą planowanej zmiany ulicy 25 stycznia. Nie podoba mi się sposób w jaki Państwo ingeruje w lokalne sprawy. Nie podoba mi się, że akurat "25 stycznia" stało się kontrowersyjne. Nie podoba mi się odgórne narzucanie pomysłów na nową nazwę ulicy. Ale równie bardzo nie podoba mi się narzekanie na nowego, szkoda, że narzuconego patrona ulicy. Pan Senator Zbigniew Romaszewski to jeden ze współtwórców KOR, kierujący biurem interwencyjnym tegoż. Człowiek wielu zasług. Polityk, który poszedł inną drogą niż pozostali patroni naszych rond: Wałęsa, Mazowiecki, Kuroń. Ale zasługuje na wielki szacunek. Nie zapominajmy proszę, w ogniu polemik, czasem i rozgoryczenia oszczędzić jego nazwisko. Tym bardziej, że - jak sądzę - nie odpowiadałby mu tryb w jakim trafia na listę patronów ulic Tarnowa Podgórnego.

Takich sytuacji w kraju jest sporo. Jak sobie radzą z tym samorządy? Jedne gminy/ miasta akceptują odgórnie narzucone przez Wojewodów decyzje, inne walczą. W Bydgoszczy na przykład Rada Miasta po zmianie nazwy ulicy na Lecha Kaczyńskiego, podczas najbliższej sesji zmieniła nazwę ulicy ponownie. Czy nasz samorząd się na to zdecyduje?

Zebrała Agnieszka Wilczyńska

Zbigniew Romaszewski zamiast 25 stycznia
Kategoria: