Plany działań priorytetowych policji na pierwsze półrocze 2018 roku

Rewir Dzielnicowych w Baranowie wraz ze Strażą Gminną Tarnowo Podgórne w ramach działania priorytetowego w związku z  informacjami od mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne (debata społeczna) dokonywać będą kontroli zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

- Rejon przyległy do ul. Łanowej, Ogrodowej i Kościelnej w Przeźmierowie - pod kątem wykroczeń w ruchu drogowym tj. nie stosowania się kierowców do znaku B-36, zakaz zatrzymywania;

- Rejon przyległy do ul. Rolnej i Szamotulskiej w Baranowie - pod kątem wykroczeń w ruchu drogowym tj. nie stosowania się kierowców do znaku B-36, zakaz zatrzymywania;

- Rejon przyległy do ul. Niklewicza i Jeske w Tarnowie Podgórnym - pod kątem dewastacji mienia oraz spożywania alkoholu oraz środków odurzających w miejscach publicznych;

- Rejon przyległy do ul. Poprzecznej, Lipowej oraz Lusowskiej w Sadach - pod kątem wykroczeń w ruchu drogowym tj. tonaż, nie stosowanie się przez kierowców do znaku zakaz wyprzedzania oraz uniemożliwianie przejścia przez drogę pieszym w wyznaczonym do tego miejscu;

- Rejon przyległy do Oś. Morskiego w Lusówku - pod kątem ograniczenia kradzieży i włamań do mieszkań oraz zwrócenia uwagi na podejrzane osoby i pojazdy.

Zakładanym celem do osiągnięcia będzie ograniczenie występowania aktów chuligańskich, dewastacji mienia, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wykroczeń w ruchu drogowym oraz kradzieży i włamań do mieszkań, a tym samym poprawa poczucia bezpieczeństwa u obywateli.

 W przypadku informacji oraz sugestii mieszkańców o innych rejonach zagrożonych w gminnie Tarnowo Podgórne, w których niezbędna jest interwencja Policji i Straży Gminnej będą one poddawane szczegółowej analizie i zlecane do realizacji dzielnicowym Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji KP w Tarnowie Podgórnym z siedzibą w Baranowie oraz Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym w celu wyeliminowania zjawiska patologii społecznej, co wiąże się z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

st.asp. Sebastian Kołodziejczyk
Kierownik RD Baranowo

Plany działań priorytetowych policji na pierwsze półrocze 2018 roku
Kategoria: