Wyniki egzaminu gimnazjalistów 2016

Egzamin gimnazjalny dla uczniów trzecich klas odbywał się w dniach 18 -20 kwietnia. 

Uczniowie zdawali egzamin z trzech bloków tematycznych: część humanistyczna (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego), część matematyczno-przyrodnicza (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu matematyki) i język obcy nowożytny do wyboru.

Nasi uczniowie napisali egzamin minimalnie poniżej średniej powiatowej. Zdecydowanie najlepiej poszły im egzaminy językowe.

Najlepiej w powiecie napisali egzamin uczniowie z Suchego Lasu.

Poniżej prezentujemy średnią powiatową i gminną, danych ze szkół jeszcze nie mamy. Jak tylko otrzymamy informacje, natychmiast je opublikujemy.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie www.oke.poznan.pl

Wyniki egzaminu gimnazjalistów 2016
Kategoria: