Kto zarządza gminnymi nieruchomościami?

Na styczniowej sesji Rady Gminy radna Elżbieta Szymkowiak, sołtys Wysogotowa o co chodzi z zarządzaniem gminnymi nieruchomościami. Czy zajmuje się tym gmina czy ktoś inny?

Okazuje się, że gmina zawarła umowę z firmą Sobótka Nieruchomości z Poznania na zapewnienie całodobowego dyżuru technicznego, bezpośredniego nadzoru nad stanem technicznym oraz prowadzenie książki odbiorów. Umową objęte są 32 gminne nieruchomości, w większości mieszkania komunalne i świetlice wiejskie.

Do głównych zadań firmy Sobótka Nieruchomości należy:
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji nieruchomości (w tym dokumentacji technicznej);
-przeprowadzanie i nadzorowanie wymaganych kontroli technicznych i okresowych przeglądów;
- bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości;
- przygotowanie planów remontowych;
- kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków;
- utrzymywanie całodobowego pogotowia technicznego;

Umowę zawarto na kwotę 9 984,- zł miesięcznie.

Gmina tłumaczy, że ma to odciążyć pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, których głównym zadaniem jest realizacja i nadzorowanie prowadzonych inwestycji i remontów.
Umowa weszła w życie 2 stycznia. Zawarto ją na okres do końca roku.
Umowa została zawarta bez ogłoszenia przetargu (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych), ze względu na to, że wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. EURO.
Radna Elżbieta Szymkowiak podczas sesji wskazywała, że Urząd Gminy nie poinformował jej – sołtysa Wysogotowa, że nastąpiła taka zmiana, o której dowiedziała się przy zgłaszaniu jakiejś sprawy gminnym urzędnikom.

Agnieszka Wilczyńska

Kto zarządza gminnymi nieruchomościami?
Kategoria: