Nowe okręgi wyborcze

W związku ze zmianą ordynacji wyborczej, na najbliższej sesji, Rada Gminy wyznaczy nowe wielomandatowe okręgi wyborcze. W Biuletynie informacji Publicznej pojawił się projekt uchwały, który będzie dyskutowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, a następnie głosowany na sesji.

Tak jak dotąd będziemy głosować na 21 radnych.

Okręg nr 1 – Góra, Kokoszczyn, Tarnowo Podgórne – 5 radnych
Okręg nr 2 – Ceradz Kościelny, Jankowice, Lusowo, Lusówko, Rumianek, Sierosław – 5 radnych
Okręg nr 3 – Przeźmierowo, Wysogotowo – 6 radnych
Okręg nr 4 – Baranowo, Batorowo, Chyby, Sady, Swadzim – 5 radnych

W uchwale czytamy: „Gmina Tarnowo Podgórne wg. stanu na dzień 31.12.2017r. liczyła 25.515 mieszkańców, art. 418 § 2 stanowi, że dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych, przy liczbie wybieranych radnych jednolita norma przedstawicielska wynosi 1,215 mieszkańców na 1 mandat.”

Wybory odbędą się między 17.10 a 9.11. 2018 roku.

Głosowanie większościowe
Zlikwidowano jednomandatowe okręgi wyborcze, co oznacza, że będziemy głosować na „listy”. Może zdarzyć się tak, że mniejsze miejscowości (przyłączone do miejscowości, w których jest więcej mieszkańców) mogą nie mieć reprezentacji w nowej Radzie Gminy.

Obowiązywać będzie proporcjonalny system wyborczy. W gminach o liczbie mieszkańców powyżej 20 tys. mieszkańców (takiej jak nasza) wprowadzono system proporcjonalny oparty na metodzie d'Hondta.

Metoda d'Hondta  - dla każdego komitetu wyborczego, który przekroczył próg wyborczy, obliczane są kolejne ilorazy pomiędzy całkowitą liczbą głosów uzyskanych przez dany komitet a następującymi po sobie liczbami naturalnymi, czyli tzw. ilorazy wyborcze. O podziale miejsc pomiędzy komitetami decyduje wielkość obliczonych w ten sposób ilorazów. (www.wikipedia.pl)

Projekt uchwały: http://api.esesja.pl/zalaczniki/18344/projekt-15-w-sprawie-podzialu-gmin...

Agnieszka Wilczyńska

Kategoria: