O dużych rodzinach

Stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin Trzy+ www.3plus.pl to organizacja ogólnopolska, która np.: po raz drugi z rzędu tym razem na okres dwu lat tj. do końca 2019 roku wygrała konkurs na pozyskiwanie Partnerów dla programu Karta Dużej Rodziny, realizowany przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasze Stowarzyszenie poprzez swoje oddziały i koła każdego dnia działa przede wszystkim na szczeblu lokalnym. W gminie Dopiewo od grudnia 2013 roku działa lokalne Koło, do którego zapisanych jest kilkadziesiąt osób. Są to oczywiście członkowie rodzin wielodzietnych tj. mających przynajmniej 3 dzieci. Głównym celem ZDR Trzy+ jest działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci w szczególności dużych rodzin. Realizowane to jest poprzez nie tylko oddziaływanie i dochodzenie do rozwiązań przyjaznych rodzinom na szczeblu centralnym, ale także na poziomie lokalnym. Kreujemy pozytywny wizerunek rodziny, aby była ona postrzegana nie jako ciężar, ale źródło zadowolenia i radości. W gminie Dopiewo będziemy dążyli do uaktywnienia Rady Rodziny Dużej zainicjowanej przez lokalne Koło ZDR Trzy+ już w 2014 roku. W ramach RRD we współpracy z gminą Dopiewo będziemy dążyli do wypracowania wspólnego porozumienia podobnie jak to jest praktykowane w wielu gminach co do np.: zwolnienia dużych rodzin zamieszkujących teren gminy Dopiewo w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy za zużycie wody itp. 

Zachęcamy i zapraszamy wszystkie duże rodziny do zapisywania się do naszego lokalnego koła. Wszelkie informacje można uzyskać u Dariusza Przybylskiego, mieszkańca Skórzewa, który jednocześnie jest członkiem zarządu Oddziału Wielkopolskiego ZDR Trzy+. Nr telefonu kontaktowego: 601 53 47 28. 

Nie udało mi ustalić, ile dużych rodzin mieszka w naszej gminie.

W rejestrze  Ośrodka Pomocy Społecznej w lutym 2018 r. było łącznie 111 rodzin posiadających minimum 3 dzieci w tym:
- Troje dzieci – 99
- Czworo dzieci – 10
- Pięcioro dzieci – 1
- Sześcioro dzieci i więcej – 1

 W lutym 2018 r. udzielono pomocy w postaci  świadczeń z pomocy (nie opieki) społecznej 3 rodzinom - 1 rodzina z Baranowa, 1 rodzina z Tarnowa Podgórnego, 1 rodzina z Przeźmierowa.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie przesłanych materiałów

O dużych rodzinach
Kategoria: