Aktywne przejścia dla pieszych

Procedura uzgadniania z Powiatem Poznańskim miejsc, gdzie zostaną zlokalizowane znaki „aktywnych przejść dla pieszych” trawa blisko rok.

Od roku trwało uzgadnianie (między innymi z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu), które przejścia dla pieszych na terenie naszej gminy zostaną specjalnie oznakowane. Wytypowano miejsca, w których zauważono szczególną potrzebę poprawy bezpieczeństwa pieszych. Sprawa trafiła na posiedzenie Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rady Powiatu, który nie zaopiniował pozytywnie wszystkich wskazanych lokalizacji - tylko 17 miejsc.

Sygnalizacja będzie montowana w III kwartale bieżącego roku, po otrzymaniu od Starostwa Powiatowego porozumienia uprawniającego gminę do rozpoczęcia prac.

Zainstalowane zostaną aktywne znaki D-6, które będą żółtym światłem informowały kierujących o pobliskim przejściu dla pieszych.
Koszt zadania szacuje się na blisko 300 tys. zł, może ulec zmianie.

Które przejścia dla pieszych będą oznakowane?

Baranowo – ul. Klonowa przy przedszkolu
Batorowo – ul. St. Batorego przy ul. Batorowskiej
Batorowo – ul. St. Batorego przy świetlicy
Ceradz Kościelny – ul. Jankowicka przy szkole
Góra – ul. Szamotulska przy blokach
Jankowice – ul. Wiśniowa przy świetlicy
Kokoszczyn – ul. Lipowa przy ul. Krętej
Lusowo – ul. Nowa przy szkole
Lusowo – ul. Poznańska przy Dino
Lusówko – ul. Dopiewska przy szkole
Lusówko – ul. Dopiewska przy przedszkolu
Przeźmierowo – ul. Rynkowa przy ul. Łanowej
Przeźmierowo – ul. Rynkowa przy ul. Południowej
Rumianek – ul. Nowa przy Łipowej
Sady – ul. Lusowska przy ul. Lipowej
Tarnowo Podgórne – ul. Poznańska przy gimnazjum
Wysogotowo – ul. Skórzewska przy Krotowskim

Agnieszka Wilczyńska na podstawie nadesłanych informacji

Aktywne przejścia dla pieszych w gminie Tarnowo Podgórne
Kategoria: