Policja znakuje nasze rowery!

11 kwietnia w godz. 10.00 - 13.00 oraz 18.04 w godz. 15.00 - 18.00 policja będzie znakowała rowery.
Akcja będzie odbywać się przed Komisariatem Policji w Tarnowie Podgórnym przy ul. 23 Października 29.

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 61 84 148 60. 

Na czym polega program prewencyjny?

  • policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go przypisując mu indywidualny numer,
  • na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,
  • po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego,
  • uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Kto może przystąpić do programu:

  • do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,
  • dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

  • jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,
  • co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,
  • co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,
  • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

st.asp. Sebastian Kołodziejczyk, kierownik RD Baranowo

Policja znakuje rowery!
Kategoria: