Wymiana pieców węglowych z dofinansowaniem

Rada gminy zdecydowała o dofinansowaniu mieszkańcom wymiany pieców węglowych na piece bardziej ekologiczne. Wymianie podlegać będą piece węglowe: na gazowe, olejowe lub elektryczne.
Dotacja na wymianę pieca będzie wynosić maksymalnie do 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 80% kwoty całej inwestycji.
Przez 5 lat od wymiany pieca nie będzie można używać w budynku nie ekologicznego źródła ogrzewania. Inaczej trzeba będzie zwrócić pieniądze.
Dotacja będzie obejmować mieszkańców indywidualnych i wspólnoty mieszkaniowe. O udzieleniu dotacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli pieniędzy. Jeśli program  zyska popularność, pula środków na jego realizację zostanie powiększona.
Wiosną tego roku po akcji informacyjnej, mieszkańcy złożyli 209 deklaracji na dofinansowanie wymiany pieców.

Z programu wyłączono budynki, których prowadzona jest działalność gospodarcza. Władze gminy  zapewniły jednak, że sprawy będą rozpatrywane indywidualnie i może niektóre budynki się zakwalifikują do programu.

Agnieszka Wilczyńska

Wymiana pieców węglowych z dofinansowaniem 2016
Kategoria: