Relacja z sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne 28 czerwca 2016r.

29. sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne odbyła się 28 czerwca w sali nowo otwartego budynku C.

Od początku sesji na sali było 14 radnych. W czasie posiedzenia radni wciąż wychodzili i wchodzili, były obawy czy przy głosowaniu wszystkich uchwał zostanie zachowane kworum (11 osób).

Pierwszym punktem obrad było przyjęcie dwóch protokołów z poprzednich sesji.

 

Rada Seniorów

Rada Gminy uchwałą powołała Radę Seniorów, która była konsultowana ze wszystkimi sześcioma Kołami Seniorów działającymi w gminie. Rada będzie liczyć 11-15 członków. Rada będzie działać społecznie, bez wynagrodzenia. Powołanie Rady argumentowano zmianą struktury społecznej gminy, a także tym, że to środowisko jest coraz bardziej aktywne.

 

Uchwały różne

Tradycyjnie Radni zmienili bieżący budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową. O zmianach opowiadała Pani Skarbnik.

Radni podjęli uchwałę o przestąpieniem do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w okolicach DK 92, ul. Sowiej i ul. Szumin. Teren obejmuje około 6 ha i jest przeznaczony pod aktywizacje gospodarczą.

Radni zatwierdzili MPZP w okolicach DK i drogi Tarnowo Podgórne – Lusowo. Teraz przeznaczony pod aktywizację gospodarcza oraz rolnictwo.

Radni ponownie zajęli się MPZP w Lusowie w okolicach ulic Rożka, Grzybowej i Przylesie, jeszcze raz rozpatrzyli uwagi, a wnosili także swoje, co spowodowało wznowienie procedury wyłożenia MPZP.

Nadano nazwy ulicom: ks. Kan. Zygmunta Humerczyka (dawniej Gołębia) w Ceradzu Kościelnym; Zagrodowa w Lusowie,

Radni podjęli decyzję o zakupie nieruchomości: w Tarnowie Podgórnym (pod drogę i przy ul. 25 stycznia pod rynek), w Sierosławiu (pod drogę) oraz na sprzedaż nieruchomości w Sadach (przy DK 92), w Rumianku (pas wzdłuż drogi).

Radni zdecydowali o zgodzie na dalszą dzierżawę gminnych nieruchomości.

Podjęto decyzję o zmianie miejsca do którego będą trafiać bezdomne psy i koty z terenu gminy. Zwierzęta teraz będą trafiać do schroniska w Obornikach. Gmina wraz z innymi gminami będzie partycypować w rozbudowie tego schroniska.

 

Budżet obywatelski w Tarnowie Podgórnym

Radni zadecydowali o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenie Budżetu Inicjatyw Społecznych. Więcej w osobnym artykule.

 

Wymiana pieców węglowych z dofinansowaniem

Już niebawem ruszy kolejny program dofinansowania wymiany pieców węglowych.

Rada gminy zdecydowała o dofinansowaniu mieszkańcom wymiany pieców węglowych na ekologiczne. Wymianie podlegać będą piece węglowe na gazowe, olejowe lub elektryczne.
Dotacja na wymianę pieca będzie wynosić do 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 80% kwoty całej inwestycji.
Przez 5 lat od wymiany pieca nie będzie można używać w budynku nie ekologicznego źródła ogrzewania. Inaczej trzeba będzie zwrócić pieniądze.
Dotacja będzie obejmować mieszkańców indywidualnych i wspólnoty mieszkaniowe. O udzieleniu dotacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli pieniędzy. Jeśli program  zyska popularność, pula środków na jego realizację zostanie powiększona.
Wiosną tego roku po akcji informacyjnej, mieszkańcy złożyli 209 deklaracji na dofinansowanie wymiany pieców.

Gmina opuszcza Selekt
Radni jednogłośnie zadecydowali o opuszczeniu Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT.
Decyzję uzasadniano dbałością o mieszkańców i gminną spółkę komunalną TP KOM. Takie rozwiązanie może być korzystne dla Tarnowa Podgórnego, gdy Sejm RP uchwali przepisy, że gminy będą mogły bez przetargu zlecać usługi wywozu odpadów swoim spółkom komunalnym.
Aby opuścić Selekt z dniem 1.01.2017 roku, Radni musieli podjąć decyzję na pół roku przed planowanym terminem.
Mieszkańcy mają nie odczuć zmiany. Nie zmieni się radykalnie harmonogram odbioru odpadów, a opłaty pozostaną bez zmian.
Decyzja Rady daje Gminie wolną rękę. Wójt zapowiada, że będzie obserwował sytuację prawną i ostateczna decyzja zostanie podjęta w najbliższych miesiącach.

Parking w Przeźmierowie bezpłatny tylko godzinę
Przy okazji omawiania „Sprawozdania z działalności Wójta między sesjami” podano informację, że w najbliższym czasie zostanie skrócony o połowę czas darmowego parkowania na parkingu przy pasażu w Przeźmierowie. Strefa przy ul. Rynkowej także darmowa jest tylko przez godzinę. Chodzi o bardziej efektywne wykorzystanie parkingu.

 

Agnieszka Wilczyńska

Relacja z sesji 28 czerwca 2016r.